Hannah Meyer

Hannah är i grunden lärare i svenska och har arbetat med det i 12 år. De senaste åren med elever med särskilda behov. Hon har med åren utvecklat ett intresse för behandling vilket ledde till att hon sökte utbildning inom området. Utbildad Addiktolog klar 2014 och vidareutbildad i gestaltterapi, traumabearbetning och drömterapi klar juni 2016.
Sedan 2014 driver hon företaget www.addaway.se.

Har även gått kurser i:
MI- motiverande samtal
Rök- och snusavvänjning
Enklare Hypnos

Hannah har egen erfarenhet och närstående med problematiken beroende, medberoende och dysfunktionell uppväxt (ibland sk. Vuxet barn).
Hannah är specialiserad mot kvinnor med olika problem inom kärlek-, sex- och relationsområdet samt medberoende.
Hannah intresserar sig även privat för mat för bättre hälsa och föräldraskap. Hon har  partner och två barn.

Kontakta Hannah: info@addaway.se