Birgitta Sarajärvi

Birgitta har jobbat som boendehandledare inom kommun & Landsting i 26 år. Hon kom i kontakt med 12-stegsrörelsen 1995 och det utvecklade ett fortsatt intresse för utbildning inom området.
Utbildad Addiktolog och går nu vidare utbildning i GestaltTerapi, Traumabearbetning & Drömterapi.

Har även arbetat som BeroendeTerapeut på olika kliniker och behandlingshem.

Har gått kurser:
Beroendeterapeut på Forsa Folkhögskola.
Certifierat på Svenska institutet för sorgbearbetning och dess fördjupningskurs.

Birgitta har egen erfarenhet och närstående med problematiken beroende, medberoende och dysfunktionell uppväxt (ibland sk. Vuxet barn).
Birgitta är specialiserad mot kvinnor med olika problem inom kärlek-, sex- och relationsområdet samt medberoende.

Kontakta Birgitta: 0706637375 , birgittaesarajarvi@gmail.com