Linda Norgren

Verksam som addiktolog, delägare i Samverkangruppen och rektor för FUN – Fria Universitetet Norden.

Linda kom i kontakt med 12-stegsrörelsen 2003.
2011 började hon arbeta för Samverkangruppen och är sedan 2012 utbildad addiktolog, med inriktning anhörig/medberoendeproblematik.

Hon har ett tidigare förflutet inom IT-branschen och där arbetat med utbildning, projektledning och resurshantering.
En parallell sysselsättning sedan mitten av 90-talet är att hon driver ljudstudio och spelar in sin röst till bland annat telefonväxlar, ljudböcker, utbildningar mm – se Röstresurs.
Linda är 3-barns mor.

Kontakta Linda: linda@samverkangruppen.se