Lotta Benjaminsson

Lotta Benjaminsson är addiktolog och specialiserad på anhörigproblematik/medberoende, socker-/matberoende och förlust/sorg.

Sedan 2010 driver hon företaget ”Hela Livet” och har arbetat som beroende/anhörigterapeut på olika kliniker sedan dess, med uppdrag på Samverkangruppen sedan 2014.

Lotta har också vidareutbildning i gestalt/dröm/traumaterapi, stresspedagogik och en pågående utbildning till kriscoach (klar maj-18).
Lotta har också uppdrag på Huddinge kommun som kvalificerad kontaktperson.
Hennes familj består av tre vuxna söner och ett barnbarn.

Kontakta Lotta:  lotta@samverkangruppen.se, 073-949 69 66