Lotta Benjaminsson

Lotta Benjaminsson är addiktolog och arbetar framför allt med administration hos oss.
Som terapeut är hon specialiserad på socker/mat-beroende, medberoende/anhörigproblematik och förlust/sorg. Lotta har också vidareutbildning i gestalt/dröm/traumaterapi och stresspedagogik.
Lotta har också ett uppdrag på kommunen som kvalificerad kontaktperson.
Hennes familj består av tre vuxna söner och ett barnbarn.

Kontakta Lotta:  lotta@samverkangruppen.se