Vuxna barn

Vuxna barn

Samverkangruppens Vuxna-Barn grupper har pågått oavbrutet sedan 1992. Detta som en följd av ständigt växande insikter och erfarenheter av det sk Sårade Inre Barnet. Forskning visar att personer som vuxit upp i rigida och disengagerade familjer eller system som präglas av beroende- och/eller anhörigaproblem, mentala störningar eller kronisk sjukdom – utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana familjer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Behandlingen genomförs i en trygg gruppmiljö under erfarna terapeuters ledning. Som deltagare får du insikter i ditt eget familjesystem, erfarenheter av gestaltterapi, guidade meditationer, konstellationer mm. Många genomför två VB-veckor, dock ej i följd, somliga tre och t.o.m. fyra veckor i det de erfar att de får hjälp och att varje grupp är unik. Kursen pågår från måndag till fredag i internatform och äger rum på Rosgarns kursgård, beläget i Stockholms skärgård.

För aktuella veckor, se kalendariet

För mer information, anmälan och prisuppgift ring Linda Norgren 070-226 70 27 eller mejla till info@addiktologi.se

Dela
Dela