Kriscoachutbildning

  • Vill du hjälpa människor i sorg?
  • Behöver du fördjupade kunskaper och fler verktyg som gynnar läkeprocessen?
  • Ser du behov hos människor av att samtala om existentiella och andliga frågor?

Från och med våren 2017 erbjuder vi Kriscoachutbildning via vår utbildningsdel FUN – Fria Universitetet Norden – i samarbete med Sara Dahlberg Eriksson, grundare och huvudansvarig för utbildningen. Vi ser denna utbildning som en utmärkt påbyggnad på addiktologiutbildningen, men den är även öppen för dig som inte studerat på FUN tidigare.

Läs mer om Kriscoachutbildningen här!