Om oss

Om oss

Vi är professionella drog- och alkoholterapeuter med många års erfarenhet av behandling av beroendesjukdomen. Vi arbetar i grupper och använder oss av Minnesotamodellen.

Vi är vana att arbeta med dysfunktionella strukturer och människor i personliga kriser. Vi vet att missbruket i sig har många bakomliggande faktorer, men för att bearbeta dessa, behöver våra klienter vara nyktra och drogfria. Vi arbetar med hela människan.

Vi vet att vi kan ge dig verktygen så du kan leva ett fullgott liv utan beroende när du är beredd att ta emot vägledning och arbeta med dig själv.

Beroendesjukdomen är en familjesjukdom. Oavsett hur den sett ut för just dig, så har det påverkat människor omkring dig. Det kan vara familjemedlemmar, kollegor, chefer, vänner eller andra närstående. Även dessa personer behöver vägledning och stöd. Det stödet har vi möjlighet att ge.

Vi tillhandahåller även utbildningar för dig som terapeut eller behandlare. Både utbildningar på grundnivå och vidareutbildningar.

Välkommen in till oss!

Vad vi erbjuder kan delas upp i tre delar; Utbildning, behandling och terapi.

En viktig aspekt som ligger till grund för verksamheten är att det inte finns några självklara gränser mellan dessa tre delar. Med andra ord så finns det ett visst mått av utbildning och terapi i behandling t ex.
Dv.s i behandlingen behövs utbildning i hur ett beroende fungerar, verkar, påverkar omgivningen, och det behövs även terapi, att få känna, sörja och släppa beroendet som lösning på det inre eller bakomliggande problemet.

Samverkangruppen utbildar beroendeterapeuter s.k Addiktologer, via vår utbildningsdel FUN – Fria Universitetet Norden. Addiktologer har en fördjupad kunskap om beroendet och det bakomliggande tillståndet, som vi kallar codysberoende. Tillståndet pekar mot en störning eller desorientering i anknytningen och är den bakomliggande orsaken till missbruk, beroende och medberoende men även till många andra symtom av psykisk ohälsa.

Addiktologin har även kunskap om lösningen, vilket vi menar är hur man uppnår drogfrihet utan medicin, med hjälp av 12-stegsprogrammet.

Samverkangruppen har sedan början av 90-talet arbetat med utbildning och behandling baserat på addiktologin och den verkar vidare på flera behandlingshem i dagsläget.
Korpberget, Norrlandsgården och Russinbacken för att nämna några.

Det finns idag runt femhundra utbildade Addiktologer varav flertalet jobbar i behandlingsfältet i någon form, i både Sverige och Norge.

Vi erbjuder även påbyggnadsutbildningar i form av MI och Gestaltterapi. Dessa båda metoder rimmar bra med addiktologin som grund.

Samverkangruppen erbjuder behandling för sex- och kärleksberoende.

Vi driver även eftervård i Stockholm och i Göteborg för de som gjort behandling för alkohol eller andra kemiska droger och därtill behandling för anhöriga och medbereoende till människor med beroende. Vi förespråkar även här en medicinfri linje.

Behandlingsaspekten handlar om kunskapen om hur man möter, tar hand om och ersätter beroendet med sunda överlevnadsstrategier, eller uttryckt annorlunda, hur man börjar leva ärligt och sårbart i stället för att man förutsätter överleva ända in i döden – vilket är beroendetillståndets slutstation om ingen förändring sker.

Samverkangruppen erbjuder terapi via våra s.k VuxnaBarn-veckor. Vi vänder oss till personer som vuxit upp i dysfunktionella familjer – familjer som präglas av beroendeproblem, psykiska störningar och/eller kronisk sjukdom.

Ofta är vuxnabarn-problematiken ”problemet bakom problemet”, och ger sig tillkänna bland annat som missbruk, ohanterlighet i relationer till andra människor och till sig själv – vilket på sikt ofta, om det lämnas obearbetat, leder till stressrelaterade sjukdomar. Vi erbjuder även denna form i ”öppenvårdsformat”, via vår Processgrupp, för de som vill arbeta vidare med sin process kontinuerligt – 1gg varannan vecka, 3 timmar varje tillfälle. För de med specifika problemmönster kopplat till sex- och relationer, har vi våra SRP-dagar, liknande VuxnaBarn veckan men med ett specifikt fokus kring sex- och kärlek. Dessa dagar erbjuds till män och kvinnor var för sig.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.