Andreas Fjellström

Andreas driver Samverkangruppen tillsammans med Linda Norgren.
Han är i grunden utbildad barnskötare och musiker och har arbetat med addiktologi sedan 2003, varit med och utvecklat Dysberoendekliniken. Han är själv addiktololog med master i sex- och kärleksberoende. Vidare har han under de senaste sex åren inriktat sig på traumabearbetning med ankytningsteorin, VuxnaBarnproblematik och gestaltterapi. Han har även utbildat sig i USA på Patric Carnes Institute for trauma addiction proffessionals, IITAP till Certified sexaddiction therapist candidate (CSAT). Han har även haft grupper i shoppingberoende och musikterapi. Andreas bor i Svinninge, Åkersberga med sambo och har fem barn.

Kontakta Andreas: andreas@samverkangruppen.se , andreasfjell@gmail.com 070 – 957 36 36