Boine Josefsson

Boine är i grunden utbildad fritidsledare och har jobbat uppsökande med s.k värstingar på 80-talet. Han har även startat och drivit egna bolag inom eventbranschen under 30 år.
Efter egen behandling 2007 fortsatte han utbilda sig till  Addiktololog och Gestaltterapeut på FUN.
Han har drivit gruppterapi med inriktning på sex- och medberoende, på två olika kliniker mellan 2010 till 2015. 
Vidareutbildad i Sorgbearbetning, MI – Motiverande Samtal och Traumabaserad missbruksvård.
Boine har tre söner och bor i Danderyd med sin fru och katten Morris.
 
Kontakta Boine: boine.josefsson@me.com , 070 – 493 09 64