Bitten Jonsson

Bitten har sedan många år hållt workshop hos oss på FUN i ämnet Biokemi. Vad händer i hjärnan på en människa som lider av beroendesjukdomen?

Bitten är legitimerad sjuksköterska, sedan 1973, ADDIS® behörig sedan början av 1990 och addiction specialist med flera verksamma år bakom sig i USA och har arbetat med beroendesjukdomar i snart 30 år, varav med sockerberoende under de sista 23 åren.

Kontaktdata:
bitten.jonsson@bittensaddiction.com
www.bittensaddiction.com