Korpberget Behandlingscenter AB

Korpberget är ett av Sveriges äldsta behandlingshem som bygger på 12-stegsprogrammet. Verksamheten har pågått sedan början av 1980-talet och har fortfarande förändring och utveckling som ledande principer.

Samverkangruppen och Korpberget har sedan starten varit nära sammankopplade, och har fortfarande ett nära samarbete kring utbildning och behandling.
Många av de som läser till addiktologer hos oss gör sin praktik på Korpberget, och vi förlägger vissa av våra utbildningsträffar på behandlingshemmet. Personalen på Korpberget har hela eller delar av addiktologutbildningen som bas.
Samverkangruppen driver idag Korpbergets eftervård i Stockholm.

För att komma tillrätta med alkohol- och drogproblematik vill vi varmt rekommendera Korpberget!

kontaktdata: www.korpberget.se
tel: 0612-71 82 80