För dig med ett beroende

TEXTEN ÄR ETT FÖRSTA UTKAST, DÅ SIDAN ÄR UNDER BEARBETNING!

Ett beroende kan ha sett ut på olika sätt, men det som är gemensamt är att beroendet har styrt den beroende, i stället för tvärt om. För att återfå kontroll på ditt liv, så att du blir den som styr, behöver man behandling, hjälp och stöd.

Eftersom du hittat denna sida så har du tagit ditt första steg mot att ta emot hjälp. Kontakta oss för mer information och så att vi tillsammans med dig kan komma fram till vilken typ av stöd just du behöver.