För dig som anhörig

TEXTEN ÄR UNDER UPPDATERING!

Ett beroende är en sjukdom. Som anhörig kan det vara oerhört svårt att stå bredvid och känna sig maktlös inför det som sker. Du kan inte kontrollera den beroende, hur gärna du än skulle vilja, men du kan kontrollera hur beroendet styr dig.

Du kan även ta makt över hur du ska kunna vara ett stöd på rätt sätt till den som har beroendesjukdomen, utan att det ”tar över” ditt liv.

Vi har många års utbildning och erfarenhet för att ge rätt hjälp och stöd till anhöriga. Att du hittat hit visar att du tagit ett första steg för att söka den hjälp du är i behov av. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, så ser vi hur vi skulle kunna ge dig rätt stöd.