För dig som arbetsgivare

Vad gör du om du som arbetsgivare misstänker att en anställd har ett beroende? Beroendesjukdomen är som många andra diagnoser just en sjukdom. Hur gör du om den anställdes ageranden går ut över arbetet? Vad har du för skyldigheter som arbetsgivare? Vad har den anställde för skyldigheter gentemot sin arbetsgivare? Vad har du för möjligheter till stöd och hjälp i en situation som du inte riktigt vet hur du ska hantera på bästa sätt?

Vi har mångårig utbildning och erfarenhet i behandling av beroendesjukdomen, men även för att ge information, stöd och hjälp till anhöriga, arbetsgivare och andra som på olika sätt kan påverkas av den som är beroende.

Kontakta oss för ett samtal och rådgivning om hur vi kan gå vidare för att ge dig det stöd och den hjälp du är i behov av utifrån just din situation.