Podcasten Addiktologerna

Vi har startat en pod där vi vi vill prata mer om beroendesjukdomen i allmänhet. Hur det är att vara beroende, medberoende eller anhörig, men även om uppkomsten i dysfunktionella familjesystem och vuxna barn problematiken.
Vi vill även berätta om Addiktologin i praktiken och som filosofisk bas, då den är bottenplattan i vår beroendebehandling.

Ni hittar inslagen om ni söker på Addiktologerna på Podcaster eller om ni går in på denna länk

https://www.dysberoende.se/podcast