Anhörig/Medberoende intensiv

Intensivbehandling för anhöriga

Att vara anhörig till en beroendeperson skapar stor smärta, förvirring, tillitsbrist och förtvivlan. Vilka reaktioner man får är individuellt och beror mycket på tidigare erfarenheter, personlighet och känslighet.

Vi hjälper dig genom att bland annat:

 • ge dig kunskap om beroendesjukdomen
 • ge dig svar på dina frågor och förståelse för dina reaktioner
 • hjälpa dig att komma till insikt om hur du blivit påverkad av den beroende fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt, relationsmässigt och andligt/värderingsmässigt
 • arbeta med dina känslor och reaktioner i en trygg miljö med likasinnade
 • få tips och hjälp för omsorg om dig själv
 • bryta isoleringen och ensamheten beroendesjukdomen för med sig

Att vara anhörig kan innebära att du är eller har varit tillsammans med någon som har ett beroende. Men det kan också innebära att du är förälder, vän, kollega eller barn till en person med beroende.

Kursen pågår under 3 dagar i våra lokaler på Birkagården.

Kontakt och anmälan!

Intensivbehandling för medberoende

Under denna vecka arbetar du tillsammans med erfarna terapeuter och andra i samma situation med att:

 • inventera och uttrycka känslor
 • lära dig skillnaden på att reagera och agera
 • skaffa verktyg för att tillfriskna från ditt medberoende
 • lära dig nya förhållningssätt i relation till den beroende
 • lära dig rimlig gränssättning och hur du kan stå fast vid den
 • fokusera på dig själv och den makt och ansvar du har över ditt liv
 • inse vikten av ärlighet, både gentemot dig själv och andra

Du som deltar i denna behandling har antingen gjort ”intensivbehandling för anhöriga” eller har egen stor insikt om ditt medberoende.

Kontakt och anmälan!