Terapi/Vuxna-Barn vecka

Vad tycker de som deltagit på VuxnaBarn-vecka hos oss?

Samverkangruppens Vuxna-Barn grupper har pågått oavbrutet sedan 1992. Detta som en följd av ständigt växande insikter och erfarenheter av det sk Sårade Inre Barnet. Forskning visar att personer som vuxit upp i rigida och disengagerade familjer eller system som präglas av beroende- och/eller anhörigaproblem, mentala störningar eller kronisk sjukdom – utvecklar personlighets- och beteendestörningar långt upp i vuxen ålder. Barn i sådana familjer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Behandlingen genomförs i en trygg gruppmiljö under erfarna terapeuters ledning. Som deltagare får du insikter i ditt eget familjesystem, erfarenheter av gestaltterapi, guidade meditationer, konstellationer mm. Många genomför två VB-veckor, dock ej i följd, somliga tre och t.o.m. fyra veckor i det de erfar att de får hjälp och att varje grupp är unik. Kursen pågår från måndag till fredag i internatform och äger rum på Ladvik, vackert och rofyllt ca 2,5 mil norr om Stockholm.

Vi erbjuder även enskild / gruppterapi för VuxnaBarn-problematik, se mer info här.

För aktuella veckor, se kalendariet

Prisuppgift

För mer information och anmälan mejla till info@samverkangruppen.se

Lyssna på vårt pod-avsnitt om VuxnaBarn!

En sång för alla VuxnaBarn