Publicerad den

En (semester) vecka för par relationen

Blue retro toy car delivering heart for Valentine’s day against blurred rural Tuscany sunset landscape

När lämnade du in din kärleksrelation på service sist?

Vi erbjuder en intensiv vecka i sommar för de par som vill ge sig själva och sin relation tid, engagemang och närhet.
På Birkagården i Stockholm möts vi för att i grupp arbeta intensivt med tillitsbrist, kommunikation, konflikthantering, roll- och ansvarsfördelning, sex och intimitet samt annat som kan vara problem i relationer.

En stor fördel med att arbeta i grupp är igenkänning och gemenskap. Att lyssna på andras problematik kan skapa en känsla av att inte vara ensam och bygga broar till andra människor.
Många av de problem som uppstår i relationer bottnar i oförmåga att lyssna, uttrycka känslor och att identifiera och uttrycka behov. Det ska vi träna på!

Ni får också utrymme till parsamtal med en terapeut under veckan.

Terapeuter är Boine Josefsson och Lotta Benjaminsson, addiktologer med lång
erfarenhet av att arbeta med par, speciellt i samband med beroendeproblematik, men även utan den problematiken.
Samverkangruppen arbetar med Behandling, Terapi och Utbildning.

Veckan startar kl.10 den 11 juli och avslutas ca kl.13 den 15 juli Anmälan: info@samverkangruppen.se
Investering: 13 800 kr/par
Priset inkluderar lättare för- & eftermiddagsfika

Önskas mer information, kontakta oss gärna!
Boine: 070-493 09 64
Lotta: 073-949 69 66 eller