FUN – Fria Univiersitetet Norden

Vad säger de som gått på FUN?

Fria Universitetet i Norden, FUN, grundat av Torbjörn Fjellström 1989 , har bedrivit utbildning och träning av addiktologer sedan starten. FUN ger professionell träning och utbildning av en efterfrågad yrkeskår inom behandlingsvärlden baserad på addiktologin.

Addiktologin är baserad på 12-stegsmetoden som tillfrisknandemodell, men har även inspiration från den vediska och indiska psykologin och filosofin.
Detta tillsammans med unika grupputvecklingsverktyg, förklaringsmodeller och begrepp, samt mångårig klinisk erfarenhet i branschen, gör att addiktologin kan användas på ett brett plan. Inte bara inom behandling, utan i alla sammanhang där grupputveckling behövs – i stort sett på alla nivåer och sammanhang i vårt samhälle!

Nya grupper på 12-15 personer påbörjas varje termin sedan starten.

Utbildningen äger rum på distans med två internatträffar per termin, på Ladvik ca 3,5 mil utanför stockholm , samt på Korpberget Behandlingscenter – i Höga Kusten området, på Svanö i Ångermanälven.

För mer detaljerad information kring utbildningen-se vår kurskatalog och för aktuella kursdatum, besök vårt kalendarium och intresseanmälan.