Kriscoachutbildning

  • Vill du hjälpa människor i sorg?
  • Behöver du fördjupade kunskaper och fler verktyg som gynnar läkeprocessen?
  • Ser du behov hos människor av att samtala om existentiella och andliga frågor?

Vi ser denna utbildning som en utmärkt påbyggnad på addiktologiutbildningen, men den är även öppen för dig som inte studerat på FUN tidigare.

 

För att leda människor genom kriser, sorger och förluster behöver vi först ha bearbetat våra egna. Därför är denna utbildning upplagd i två steg: Det första är egen bearbetning i ett Sorgbearbetningsprogram. När du gjort den, kan du söka till metoddelen, en spetsutbildning för att ge professionellt stöd till människor genom svåra passager i livet. Kriscoachutbildningens syfte, upplägg, innehåll och litteraturförteckning finns att läsa i vår utbildningsbeskrivning. Kontakta oss så skickar vi den.

Egen bearbetning innebär att du deltar i Sorg- och förlustbearbetningsprogrammet. Programmet omfattar en vecka och genomförs måndag – fredag. Om du redan genomfört en sådan vecka, kan du välja att göra den igen eller att söka direkt till metoddelen.

Metoddelen innebär att fokus ligger på hur du kan leda och lotsa andra. Den består av 4 workshops á tre dagar och genomförs fredag – söndag. Vi har valt att använda helger för att genomföra de olika delmomenten, eftersom det underlättar att kombinera studierna med arbete.

  • 16-18 nov 2018 , ws 1, Helhet & Pusselbitar, Hållbara verktyg
  • 18-20 januari 2019 , ws 2, Etik & Moral, Att vara ledare
  • 8-10 mars 2019 , ws 3, Komunikation samt Läkande faktorer
  • 10-12 maj 2019 , ws4,  Att föra budskapet vidare samt Examination

Grupprocessen är en viktig del av utbildningen. Boka inte in annat under dessa intensiva dagar.

I dagsprogrammet finns visst utrymme för egen tid, i övrigt täcker schemat både dag och kvällstid.

Mellan varje delmoment ska du tillgodogöra dig litteratur och genomföra de uppgifter som ingår i utbildningen. Utbildningsintyg med diplom delas ut i samband med avslutningen den 20 maj 2018.

 

Kriscoachutbildningen genomförs på kursgården Villa Fridhem, Härnösand. Kursgården har sammanlagt sju rum, dels i stora huset Villa Fridhem dels i Gästvillan alldeles intill. Kurskostnaden täcker helpension – vi bor, äter och kursar tillsammans.

Du ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten. Vi gör en sammanlagd bedömning av din kompetens och motivation.

 

 

Investering:

Sorgbearbetningen kostar 7.500 kr (momsfritt) + 2.000 kr inkl moms för helpension (Totalt: 9.500 kr).

Metoddelens work-shops kostar 7.500 kr exkl moms per tillfälle och innefattar kurs, helpension och kursmaterial. Litteratur utöver Läkeboken införskaffas och bekostas av respektive deltagare.

Du som betalar själv får 20% rabatt på Sorgbearbetningen samt 1.000 kr rabatt per workshop på metoddelen.

 

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om Kriscoachutbildningen här!