MI

MI – Motiverande Samtal

Vill du vidareutbilda dig eller din personal i en aktuell och brett användbar metod?

MI är först och främst samtal om förändring. Motiverande Samtal.
Det kan vara korta samtal eller längre, men alltid samarbetsinriktade samtal – med det primära målet att stärka personens egen motivation till förändring.

Denna metod används idag brett och i olika behandlingssammanhang, rekommenderat av socialtjänsten.
Vi tycker den rimmar bra med addiktologin som ett komplement i mötet med en individ som är på väg i tillfrisknande!

Utbildningen är 3 dagar – i internatform.

Efter dessa 3 dagar erhålls ett diplom i MI (som tidigare FUN-elev räknas även detta som en uppgradering av ditt certifikat som addiktolog). Denna grundutbildning är även öppen för dig som inte studerat på FUN tidigare.

läs mer och själva metoden här -> http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/motiverandesamtal

Rekommenderad litteratur (inget krav): Motiverande samtal (tredje reviderade o utökade utgåvan) R.Miller / S. Rollnick

Lärare: Lena Hedin Malmberg
Som stolt addiktolog håller jag i 3 dagars MI, motiverande samtal –
grundutbildning, där jag mestadels använder mig av min erfarenhet som jag fått från flerårigt arbete inom statlig behandlingsverksamhet och flertalet fördjupnings utbildningar i metoden.
Inom både kriminalvård och SiS använder man sig av motiverande samtal inte bara i enskilda samtal utan som ett helhjärtat förhållningssätt i långa
som korta möten med personer/klienter.
Numera handleder jag min personal på min arbetaplats, på ett LVM behandlingshem inom SiS, statens institutionsstyrelse.
Ser fram emot att se er och att tillsammans träna MI!

ANMÄLAN: info@samverkangruppen.se alternativt 070-226 7027

Kalendarium
Prisuppgift