FRUKOSTSEMINARIUM 10/2: Hur påverkas parrelationen vid sexberoende?

Sex-, kärleks- och relationsberoende kan variera och ta sig uttryck i mängder av former. Samtliga uttryck får konsekvenser i parrelationen. På vilket sätt påverkas relationen? Vad kan man göra åt det? Andreas tar upp ”Jag-et” kontra ”vi-et” från båda håll i beroendeproblematiken. Andreas Fjellström med mångårig erfarenhet som addiktolog och traumabearbetare föreläser i ämnet! Boine Josefsson presenterar […]