Samarbetspartners

Erik ”Lappen Vesterlund

Vi har samarbetat med Erik sedan -98, då han hade sitt första uppdrag som lärare på FUN. Han har lång erfarenhet inom behandlingsbranschen i allt ifrån sluten vård till preventiva insatser, och är specialiserad inom upplevelsebaserad terapi.
Erik är också utbildad addiktolog.

Idag arbetar han som generalsekreterare i Svenska Judoförbundet, och håller workshops hos oss i bland annat 12-stegsprogrammets verktyg och grupputveckling.

Kontakta Erik