Föreläsningar

Vi har tidigare föreläst på Företag, Skolor, Beroendedagen, Traumadagen, Stiftsmöte för präster mfl.

Våra föreläsningar

Samverkangruppen erbjuder en rad föreläsningar som ni kan boka till ert företag eller er sammanslutning. Vi skräddarsyr även föreläsningar utifrån ert behov. Har ni problem i personalgruppen så kan vi erbjuda lösningar i krishantering och konflikthantering.

Beroendesjukdomen utifrån ett helhetsperspektiv

Beroende och bakomliggande faktorer

Vad är sexmissbruk?

Hur tillfrisknar jag från beroendesjukdomen

Vad är Medberoende?

Att vara Anhörig

När beroendesjukdomen är en del av familjen

Vad innebär att vara Vuxet Barn?

Att läka från sexuella övergrepp

Trauma och hur vi bearbetar trauma

Gestaltterapi

Konflikthantering

Kontakta oss för mer info om våra föreläsningar

Zoom-träffar

För dig som arbetar inom beroende, traumabearbetning eller för dig som är intresserad av ämnet.

Vi vill sprida budskapet och dela med oss av vår kunskap om beroendesjukdomen. Vår filosofi vilar på win-win-win. Dvs att vi, ni och världen gynnas av våra handlingar. Vill ni bidra till detta så tar vi tacksamt emot frivilliga donationer på:

Swish 123 006 15 98.

Tid: Fredagar 8.30-9.30

 

Tid: Fredagar 8.30-9.30

Zoomträffar Fredagar 8.30-9.30 

19/1- Anhörigproblematik – de doldas behov

2/2 – Nätverksträff

16/2 – Hur blir man ett Vuxet Barn?

1/3 – Nätverksträff

8/3 – Självkärlek

15/3 – Sexmissbruk – orsak & verkan

22/3 – Hur är det att vara anhörig till sexberoende?

12/4 – Nätverksträff

3/5 – Utbildning till behandlingsterapeut – Addiktolog

17/5 – Vad är Vuxna Barn? – QAA

24/5 – Nätverksträff

14/6 – Sexberoende – Varför semestern är en riskperiod

 Anmäl dig via mail för zoom-länk innan mötet startar på info@samverkangruppen.se

Varmt välkommen!