Föreläsningar

Vi har tidigare föreläst på Företag, Skolor, Beroendedagen, Traumadagen, Stiftsmöte för präster mfl.

Våra föreläsningar

Samverkangruppen erbjuder en rad föreläsningar som ni kan boka till ert företag eller er sammanslutning. Vi skräddarsyr även föreläsningar utifrån ert behov. Har ni problem i personalgruppen så kan vi erbjuda lösningar i krishantering och konflikthantering.

Beroendesjukdomen utifrån ett helhetsperspektiv

Beroende och bakomliggande faktorer

Vad är sexmissbruk?

Hur tillfrisknar jag från beroendesjukdomen

Vad är Medberoende?

Att vara Anhörig

När beroendesjukdomen är en del av familjen

Vad innebär att vara Vuxet Barn?

Att läka från sexuella övergrepp

Trauma och hur vi bearbetar trauma

Gestaltterapi

Konflikthantering

Kontakta oss för mer info om våra föreläsningar