Andreas Fjellström

Andreas driver Samverkangruppen tillsammans med Linda Norgren.

Andreas är i grunden utbildad barnskötare och musiker och har arbetat med addiktologi sedan 2003. Under några år var han med och utvecklade Dysberoendekliniken. Han är själv addiktololog med master i sex- och kärleksberoende.

Vidare har han under de senaste sex åren inriktat sig på traumabearbetning med ankytningsteorin, VuxnaBarnproblematik och gestaltterapi.

Utöver ovan nämna examen har han även utbildat sig i USA på Patric Carnes Institute for trauma addiction proffessionals, IITAP till Certified sexaddiction therapist candidate (CSAT).

Han har även haft gruppterapi för shoppingberoende samt hållit grupper i musikterapi. 

Andreas bor i Svinninge, Åkersberga med sin sambo och han har fem barn.

Kontakta Andreas: andreas@samverkangruppen.se , andreasfjell@gmail.com 070 – 957 36 36