Enskilda samtal och Parsamtal

Enskilda samtal

Gruppterapi kan vara oerhört givande för många individer, medan det för andra kan vara en begränsning. Vi utgår alltid från den enskilda individens behov, och erbjuder även enskild terapi.

Enskilda samtal görs oftast i våra lokaler på Karlbergsgatan 86 B, men kan även ordnas via Skype/Zoom. Enskild terapi bokas direkt med våra terapeuter och är normalt 50 min.