Eftervård

Vi erbjuder eftervård till personer vid avslutad primärvårdinsats.

Eftervårdens mål är psykisk, fysisk, social och andlig hälsa

En beroende som just avslutat en behandling befinner sig i en skör fas i livet. Ensamhetskänslor och utanförskap är mer regel än undantag. I just den fasen är det väldigt lätt att ta ett återfall och ramla tillbaka in i gamla mönster med missbruk och självdestruktiva beteenden.

Vår eftervårdsgrupp har som primärt syfte att vara ett tryggt forum där det finns utrymme att lyfta utmaningar, inre och yttre motstånd, rädslor, skam & skuld etc med andra som befunnit sig i samma situation. Klienten får stöd att fortsätta i sitt tillfrisknande och att ta ansvar för sin situation.

Ofta behöver också klienten praktisk vägledning när det gäller arbete, boende, ekonomi och ansvar för vardagliga sysslor.

Det är viktigt att klienten själv står för handlingen/utförandet, men behöver i regel stöd med att reda ut vad som behöver göras, hur det behöver göras och vilka hinder som finns.

Deltagare: Eftervården riktar sig till klienter med avslutad primärvårdsinsats, som är kemiskt helt drogfria. Vi förespråkar också en helt medicinfri linje. Om du har frågor om detta är du välkommen att höra av dig.

Prislista

Ta gärna kontakt med oss kring detta!

Behandlingar

Följ oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Andreas Fjellström

070-957 36 36, andreas@samverkangruppen.se
info@samverkangruppen.se