Dra ut taggen – fri från övergrepp

Bli fri från sexuella övergrepp

Vad erbjuder vi?

Denna serie gruppträffar vänder sig till dig som varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång under ditt liv, och som önskar frigöra sig från detta.

Under 24 veckor genomgår du ett program med 12 teman, med syftet att öka medvetenhet och sätta ord på det du varit med om, i ett tryggt forum, tillsammans med andra som bär på liknande erfarenheter. Att våga sätta ord på det svåra som hänt är en process som kräver mycket varsamhet, ödmjukhet, tålamod och mod. Vi önskar skapa det rummet för dig som en del av frigörelsen från övergrepp, ge rum att släppa smärta och skam och gå från att överleva till att leva!

Att arbeta i grupp är otroligt kraftfullt. Det skapar igenkänning, bryter isolation och hjälper
till att öka medvetenhet om relationen till sig själv och andra.

Hur går det till?

Gruppträffarna genomförs 1gg/varannan vecka under 24 veckor, á 3 timmar.
Varannan vecka är terapeutledd med tema, varannan är i form av ett självhjälpsmöte.
Under de terapeutledda träffarna får du med dig uppgifter som du själv arbetar med mellan träffarna, som du sedan redovisar i gruppen.

Investering: 1500kr / månad
Var: Samverkangruppen, Karlbergsvägen 86B, 4tr

OBS! Begränsat antal deltagare. Max 9 personer.

Gruppledare: Britta Lusi och Linda Norgren
Kontakta oss för anmälan och mer information!

Linda Norgren är addiktolog med
gestaltterapeutisk inriktning.

”Jag brinner för att arbeta i grupp, och önskar skapa rum för människor att våga möta sig själva på djupa plan. Jag bär egna erfarenheter av sexuella övergrepp i unga tonår, och ser hur detta präglat och präglar mig fram till denna dag. Gruppen blev början till läkning för mig. Jag tror vi ständigt vill utvecklas som individer och når djupare skikt i oss i takt med att medvetenheten ökar. Till detta ständiga och vackra hantverk behöver vi gruppen!”

Linda: 070-226 70 27

Britta Lusi är drog och alkoholterapeut.

”Det finns inget mer vackert och intressant än människor. Vår förmåga att resa oss och trots smärtan eller kanske till och med på grund av smärtan växa och utvecklas. Just den erfarenheten är en del i varför jag älskar att arbete med människor. Som barn utsattes jag för övergrepp under några tunga år. Övergreppen skapade många destruktiva beteenden som påverkade mitt liv. Efter öppenhet och arbete med mig själv, främst i grupp är jag idag helare. Jag vet att vi kan tillfriskna och att gruppen är ett viktigt verktyg.”

Britta: 070-048 7093

Behandlingar

Följ oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Linda Norgren

070-226 70 27, 
info@samverkangruppen.se