Prislista

Priser Kurser

  • Helande terapi -Vuxenbarn vecka, privatperson, (5 dagar på Livsuniversitetet) 13 300:-
  • Anhörig/medberoende dagar (3 dagar på Birkagården) 4 960:-
  • Sex- och Relationsproblematik, SRP-vecka (5 dagar på Livsuniversitetet) 13 300:-
  • SRP-dagar (3 dagar på Livsuniversitetet) 9 600:-
  • SRP-dagar (3 dagar på Birkagården) 6 800:-
  • Parhelg (3 dagar på Birkagården) 4 960:-/pers

Terapi/behandling

  • Deltagande i processgrupp, tillfällen 670:- /á tre timmar
  • Beroendebehandling grupp, tillfällen 670:- /á tre timmar
  • Anhörig/Medberoendebehandling grupp, tillfällen 670:- /á tre timmar

Betalningsvillkor för Samverkangruppen AB gäller fr.o.m 2022-10-10

Enskilda samtal och parsamtal

Ombokning eller avbokning av samtal sker senast 24 timmar innan bokad tid. Därefter debiteras hela kostnaden, om ej vid sjukdom läkarintyg kan påvisas. Enskilda samtal och parsamtal betalas alltid kontant via swish. Företag kan faktureras. Då tillkommer 25% moms.

OBS! För privatpersoner sker betalning i samband med bokning alternativt senast 24 tim innan samtalet äger rum.
Via swish 123 0061598.

Öppenvårdsbehandling i grupp

Du betalar för din ”plats” i behandlingen. Vi tillämpar förfakturering, dvs du får en månatlig faktura, för nästa månads behandling. Sjukdom kompenseras vid uppvisat läkarintyg.
Önskad ledighet anmäls via mail två veckor innan.
Missat tillfälle kan tas igen i annan dag/grupp i möjligaste mån och i samråd med terapeut. Uppsägning av plats sker skriftligt via mail och vi tillämpar två veckors uppsägningstid.

Helande terapi – VuxnaBarn-vecka och SRP-dagar

Anmälning sker via mail och du säkrar din plats genom att avgiften betalas in i samband att vi skickar faktura.  Vid ev avbokning debiteras 20% i administrativ avgift.
Vid avbokning mindre än 14 dagar innan start debiteras 50% av avgiften, 7 dagar innan start debiteras hela avgiften.

Om hela beloppet betalas 5 veckor eller tidigare innan kursstart, ges 5% rabatt.

FUN workshop (Addiktologi, Gestalt)

Faktura för workshop utgår i samband med inbjudan, dvs 4 veckor innan ws. Vid återbud efter det att inbjudan/faktura skickats, utgår en administrations-avgift på 1000:-.

Vid avbokning mindre än 14 dagar innan start debiteras halva avgiften, 7 dagar innan start debiteras hela avgiften.