Behandlingsterapeut

Beroendeterapeut med 12-steg / Addiktolog

Vi erbjuder i samarbete med Samverkangruppen som påbyggnad av Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning denna utbildning som är en metod-del. Som deltagare får du fördjupade kunskaper om beroendeproblematiken samt metodik att arbeta självständigt inom behandlingsarbete.

Kursinnehåll:

Påbyggnad på metoderna: MI, CRA, MET, ACT, Addiktologisk metodik, Gestaltterapeutiska verktyg, KBT. Professionalisering av 12-stegsmetoden, och behandling av såväl kemiskt beroende som processdroger såsom kriminaliet, mat, sex, träning osv.
Inom varje metodik arbetar vi igenom: Vad (är metoden), Hur (genomför/arbetar man med den) och Varför (använder vi denna metodik, vad är behoven bakom).

Vi går igenom diagnosverktyg som är aktuella och används inom behandlingsområdet idag, t.ex AUDIT/DUDIT, DSM-5R, ICD10.

Lektionsträning med innehåll som att planera och genomföra lektion i olika forum, leda grupp, arbeta med individer i grupp. Övergripande upplägg och planering av behandlingsverksamhet.

Forsatt grupputveckling mot ökad målmedvetenhet. I grupputvecklingen, och för att kunna arbeta med människor i förändringsarbete, ingår även en fortsatt egen utvecklingsprocess och medvetenhet om hur egna mönster och erfarenheter tenderar att ligga i vägen i mötet med omgivningen.

Denna del innehåller APL som sedan används på olika sätt i utbildningsgruppen. Syftet med detta är bland annat erfarenhetsutbyte och vidare kunskapsinhämtning. Händelser från verkligheten används som pedagogiskt matieral på en mängd olika sätt Detta leder även till att utbildningen förankras i hur behandlingsarbete genomförs på marknaden, och hur marknadens behov ser ut.

Inriktning: Beroendeterapeut inom beroendebehandling

Huvudområde: Socialt arbete

Antal deltagare: 15 st

Studietid: 30 augusti 2021 – 3 juni 2022

Inträdeskrav: Behandlingsassistent med addiktologisk inriktning eller motsvarande utbildning – enskild bedömning görs.

Studieekonomi / söka CSN: Ja

Studietakt: 100% – varav ca 60% skolförlagd, ca 20% distans samt 20% praktik,  alt. arbete

Kursintyg: Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framgår vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen.

Examinationer: Godkänt deltagande på lektion samt inlämnande av uppgifter och genomförande av gruppexaminationer.

Bedömningsgrader: Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd.

Servicekostnader: 950kr/termin, avser försäkring, kurslitteratur mm

Klicka på länken nedan för att ansöka,

Välkommen med din ansökan!

Kontakt: Linda Norgren

linda.norgren@birkagarden.fhsk.se

070-226 7027