MI – Motiverande Samtal

Vill du vidareutbilda dig eller din personal i en aktuell och brett användbar metod?

Motivation till förändring

MI är först och främst samtal om förändring. Motiverande Samtal. Det kan vara korta samtal eller längre, men alltid samarbetsinriktade samtal – med det primära målet att stärka personens egen motivation till förändring.

Denna metod används idag brett och i olika behandlingssammanhang, rekommenderat av socialtjänsten. Vi tycker den rimmar bra med addiktologin som ett komplement i mötet med en individ som är på väg i tillfrisknande!

Utbildningen är 3 dagar – i internatform.

Efter dessa 3 dagar erhålls ett diplom i MI (som tidigare FUN-elev räknas även detta som en uppgradering av ditt certifikat som addiktolog). Denna grundutbildning är även öppen för dig som inte studerat på FUN tidigare.

Rekommenderad litteratur (inget krav): Motiverande samtal (tredje reviderade o utökade utgåvan) R.Miller / S. Rollnick

Lärare: Lena Hedin Malmberg

Som stolt addiktolog håller jag i 3 dagars MI, motiverande samtal-grundutbildning, där jag mestadels använder mig av min erfarenhet som jag fått från flerårigt arbete inom statlig behandlingsverksamhet och flertalet fördjupnings utbildningar i metoden. Inom både kriminalvård och SiS använder man sig av motiverande samtal inte bara i enskilda samtal utan som ett helhjärtat förhållningssätt i långa
som korta möten med personer/klienter.

Numera handleder jag min personal på min arbetaplats, på ett LVM behandlingshem inom SiS, statens institutionsstyrelse. Ser fram emot att se er och att tillsammans träna MI!

ANMÄLAN: info@samverkangruppen.se alternativt 070-226 7027

Kalendarium
Prisuppgift

Anmäl dig till utbildningen

Vill du veta mer?

Linda Norgren

070-226 70 27, linda@samverkangruppen.se
info@samverkangruppen.se