Om oss

Linda Norgren – Studierektor för FUN – Fria Universitetet Norden och delägare i Samverkangruppen

Kontakta Linda

linda@samverkangruppen.se

Linda Norgren

”Jag brinner för mötet mellan människor och även mötet i människan, mötet mellan sinne och hjärta. Att ständigt mötas i kärlek, i sig själv och andra, i alla sammanhang. Det är även min drivkraft och intention när jag arbetar som hjälpare, att möta den hjälpsökande i hjärtat och skapa ett utrymme av trygghet, tillåtande och acceptans, där individen kan lära känna sig själv på djupare plan och hitta vägar till läkning och balans.”

I dagsläget arbetar Linda framförallt med våra utbildningar, dels som studierektor där hon har ett övergripande ansvar för genomförandet av utbildningen och dels som lärare.

Utöver detta tar hon emot enskilda samtal med utgångspunkt från addiktologi och gestaltterapi.

Linda kom som anhörig och medberoende i kontakt med 12-stegsrörelsen i början av 2000-talet.

2011 började hon arbeta för Samverkangruppen och är sedan 2013 utbildad
addiktolog med gestaltterapeutisk fördjupning.

Linda har även en vidareutbildning inom schamansk healing.

En parallell sysselsättning sedan mitten av 90-talet är att hon driver
ljudstudio och spelar in sin röst till bland annat telefonväxlar,
ljudböcker, utbildningar mm.