Behandlingsassistent

Behandlingsassistent/Biträdande Addiktolog
(Grundkurs i Addiktologi)

Fördjupa din förståelse och hjälp andra

Denna utbildning ger behörighet till fördjupning via Beroendeterapeut/Addiktolog (Metodkurs i Addiktologi). 

Utbildningen är upplagd över ett och ett halvt år i extra långsam studietakt. Den riktar sig till människor som vill ha en utbildning där arbete med människor hamnar i fokus, där tillfrisknande sker, där man som terapeut deltar utan att bära den hjälpsökande, där kunskap faktiskt räddar liv. Utbildningsgruppen träffas två gånger per termin á 3 dagar i internatform, däremellan lägger studenten själv upp arbetet på passande sätt. 

Samverkangruppen erbjuder en unik utbildning för dig som: 

– Vill arbeta med beroendeproblematik, med att guida människor i tillfriskande, eller som redan arbetar inom området men behöver en formell utbildning och vill fördjupa din kunskap 

– Vill fördjupa din förståelse för grupprocesser samt att utveckla självmedvetenhet 

– Arbetar inom socialt arbete idag och vill/behöver vidareutbilda dig. 

– Själv lever i tillfrisknande från beroende och önskar använda din egen erfarenhet att hjälpa andra. 

Addiktologisk inriktning  

Det innebär att du får unika verktyg och ett holistiskt perspektiv i din verktygslåda att arbeta med beroendesjukdomen. Den behandlingsfilosofiska grunden i addiktologi är 12-stegsfilosofin. Addiktologiutbildningen startade 1989 och har fram tills nu drivits som en fristående utbildning i privat regi. 

Utbildningen leder till arbete som behandlingsassistent inom beroendevården. Det finns ett stort behov av utbildad personal både inom kommun och statlig institution samt inom den privata vårdsektorn. 

En unik aspekt av denna utbildning är att den är processinriktad, det betyder att du kommer att jobba med dina egna känslor och hur du förhåller dig till din omvärld på olika sätt. Gruppen är ett fantastiskt redskap i denna process! 

Kursinnehåll 

Grupputveckling 

Sjukdomsbegreppen 

12-stegsprogrammet/12-stegsfilosofin 

Familj och Medberoende 

Vuxet-barn problematik 

Kommunikation 

Etik & Moral 

Processredovisning/Fördjupningsarbete 

Inriktning:  Behandlingsassistent inom beroendebehandling 

Huvudområde:  Socialt arbete 

Antal deltagare:  10-15 st 

Inträdeskrav:  Gymnasiebehörighet, alternativt eget tillfrisknande från eget beroende genom 12-stegsbehandling och/eller självhjälpsgrupp. 

Studietakt:  2st 3-dagars workshops/termin, samt digitala träffar mellan workshops 

Kursintyg:  Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning där det framgår vilka kunskaper och kompetenser som deltagaren förvärvat under kursen. 

Examinationer:  Godkänt deltagande på lektion samt inlämnande av uppgifter och genomförande av gruppexaminationer. 

Bedömningsgrader:  Varje moment bedöms, för att efter avslutad utbildning sammanfattas och skriftligt ges i omdömena: Underkänd eller Godkänd. 

Investering:  9200:-/workshop. Kan delas in i månadsbetalning á 3200:- i 18 månader.
Litteratur på ca 1000:- tillkommer. 

Kontakt 

Linda Norgren 

linda@samverkangruppen.se 

070-226 70 27 

Anmäl dig till utbildningen

Vill du veta mer?

Linda Norgren

linda@samverkangruppen.se

070-226 70 27