Terapi/vuxna barn vecka

Stöter du på hinder i livet? Är du påverkad av trauman eller upplevelser du inte kan komma igenom själv? Har du känslan av att du står still i din utveckling ibland?

Ta första steget idag

Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella miljöer kan utveckla olika personlighets- och beteendeproblem långt upp i vuxen ålder.

Exempel på detta kan vara

– beroende
– medberoende/anhörigproblematik
– relationsproblem
– utbrändhet
– adhd
– ångest
– kronisk sjukdom
– psykisk sjukdom

Barn i dessa familjer/miljöer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Behandlingen genomförs i en trygg gruppmiljö med erfarna terapeuters ledning.

Som deltagare får du insikter i ditt eget familjesystem, erfarenheter av gestaltterapi, guidade meditationer med mera.

Samverkangruppens Vuxna-Barnveckor har arrangerats oavbrutet sedan 1992. Kursen pågår från måndag till fredag i internatform och äger rum på Ladvik, vackert och rofyllt ca 2,5 mil norr om Stockholm.

När, var, hur?

5 dagar
För aktuella veckor, se kalendariet
Prisuppgift

Välkommen med din anmälan eller förfrågan!
info@samverkangruppen.se
070-226 70 27

Vi erbjuder även enskild / gruppterapi för VuxnaBarn-problematik, se mer info här.

För mer information och anmälan mejla till info@samverkangruppen.se

Vad tycker de som deltagit på VuxnaBarn-vecka hos oss?

Lyssna på vårt pod-avsnitt om VuxnaBarn!

En sång för alla VuxnaBarn