SRP-dagar

Vi stöttar dig och hjälper dig ta dig loss från låsningar som kan ha uppstått efter en tid med sex-och relationsproblematik.

Sex- och Relationsproblematik

Vi fördjupar oss i problem och bakomliggande orsaker som en del av oss upplever i relationer och/eller sex. Vi tittar exempelvis på tvångsmässighet, sexuell anorexi, porrberoende, missbruk av relationer, otrohetsproblematik och andra problem inom området. Vi fördjupar oss även i trauma, skam och skuld, och andra saker som skapar låsningar, som försvårar och ibland upplevs som stora hinder för att ta sig ur problemet.

Vi ser på och närmar oss problemen utifrån ett addiktologiskt, respektfullt, stöttande helhetsperspektiv, fritt från värderingar och dömande.
Vi jobbar i grupp. Blandar ej män och kvinnor under dessa dagar (ibland med undantag för terapeuten/-erna)

Gruppen hålls under 3 dagar på Birkagården i Stockholm.

Nu är det dags för förändring!

Välkommen!

Anmälan: 

info@samverkangruppen.se

Ytterligare information: 

Andreas 070-957 36 36

För datum, se Kalendarium