Lotta Benjaminsson

Lotta Benjaminsson är addiktolog/beroendeterapeut och specialiserad på anhörigproblematik, medberoende, socker- och matberoende och förlust/sorg.

Sedan 2010 driver hon företaget ”Hela Livet” och har arbetat som beroende- och anhörigterapeut på olika kliniker sedan dess, med uppdrag på Samverkangruppen sedan 2014.

Lotta har också vidareutbildning i gestalt/dröm/traumaterapi, stresspedagogik och kriscoaching.
Lotta har också uppdrag på Huddinge kommun som kvalificerad kontaktperson.
Hennes familj består av tre vuxna söner och två barnbarn.

Du når Lotta på 073-949 69 66 eller på lotta@samverkangruppen.se