Sex- och relationsberoende

Sexberoende, Porrmissbruk, Hypersexuell störning, Kärleksberoende, Relations-problematik

Missbruk inom kärleksrelationer, sex eller porr

Är du orolig för att du är sexberoende och att du lider av någon form av porrmissbruk eller sexmissbruk? Har du återkommande problem kring kärlek och relationer? Tecken på detta kan vara återkommande otrohet, porrsurfning, tankemässig upptagenhet på flört, bekräftelse, förförelse & erövring – och att detta lett till negativa konsekvenser.

Har du hittat hit så brukar det vara så att du har en partner eller att du själv har problem med sex, kärlek och relationer i någon form. Vi vill att du ska veta att du inte är ensam och det finns hjälp att få. Vi behandlar både beroende och medberoende.​

Sex och/eller kärleksproblematik döljs ofta i skam, vilket försvårar hjälpsökande. Om du gör saker som du ångrar och/eller får negativa konsekvenser av men ändå inte kan sluta, så tyder det på att kan ligga en beroendeproblematik bakom problemet. Detta går att behandla.

​Det behöver göras en bedömning så att bästa tänkbara behandling kan skräddarsys utifrån dig och om du är i en relation även din partners behov.

Det vanligaste är att det är partnern som söker hjälp först – och därmed är du den som läser detta. Du behöver också hjälp! (Läs mer här)

Det bästa sättet är att börja sätta gränser, men det kan vara svårt och något som du behöver hjälp med. Lita på din magkänsla, oavsett hur starkt problemen förnekas och blundas för. En beroende person döljer, ljuger, förskönar, minimerar, rättfärdigar (vilket kallas förnekelse) och den anhöriga försöker förtvivlat förändra beroendepersonen. Detta blir ett slags moment 22 som bara blir värre och värre. Det som populärt, på senare tid, benämns som ”djävulsdansen”.

​De vanligaste problemen som många män idag söker hjälp för är porrsurfning, sexchat och otrohet, men även sexköp och prostitution. Att internet har blivit ett så pass utbrett problem har flera orsaker. Kort sagt finns det många olika möjligheter att eskalera i sitt agerande, vilket är en grundförutsättning för att bruk leder till missbruk och senare även till beroende. Eftersom internet är så lättillgängligt idag kan denna process gå snabbt och skapa oönskade konsekvenser i livet.

Kvinnors utagerande kan skilja sig från mäns och kan till exempel innehålla promiskuitet (parallella relationer), destruktiva relationer, relationsberoende, tvångsmässigt flörtande, besatthet av en person, sökande av ständig förälskelse och även otrohet. Läs mer om behandling för kvinnor här.

Det finns hundratals varianter och kombinationer av utageranden (uttryck/beteenden) och inåtageranden (sexuell eller relationell s.k anorexi) när det gäller sexmissbruk, sexberoende, otrohet, relationsberoende och kärleksberoende.

​Definition enligt ICD

WHO som ger ut ICD som är en heltäckande diagnos samamnställning av alla sjukdomar har nu uppdaterat detta som ett folkhälsoproblem och i ICD-11 benämner man nu detta som ett sjukdomstillstånd för första gången. Compulsive sexual behavior disorder är den benämningen som förmodlgen kommer vara översatt till Svenska i slutet av 2024.

6C72 Tvångssyndrom 

 • Ett ihållande mönster av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser eller drifter som resulterar i repetitivt sexuellt beteende, manifesterat i ett eller flera av följande:

  • Att engagera sig i repetitivt sexuellt beteende har blivit ett centralt fokus i individens liv till den grad att man försummar hälsa och personlig omvårdnad eller andra intressen, aktiviteter och ansvar.
  • Individen har gjort många misslyckade försök att kontrollera eller avsevärt minska repetitivt sexuellt beteende.
  • Individen fortsätter att engagera sig i repetitivt sexuellt beteende trots negativa konsekvenser (t.ex. äktenskapskonflikter på grund av sexuellt beteende, ekonomiska eller juridiska konsekvenser, negativ påverkan på hälsan).
  • Personen fortsätter att engagera sig i repetitivt sexuellt beteende även när individen får liten eller ingen tillfredsställelse från det.
 • Mönstret av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser eller drifter och resulterande repetitivt sexuellt beteende manifesteras under en längre tidsperiod (t.ex. 6 månader eller mer).

 • Mönstret av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser eller drifter och resulterande repetitivt sexuellt beteende förklaras inte bättre av en annan psykisk störning (t.ex. manisk episod) eller annat medicinskt tillstånd och beror inte på effekterna av en substans eller medicin.

 • Mönstret av repetitivt sexuellt beteende resulterar i markant ångest eller betydande funktionsnedsättning i personligt, familjemässigt, socialt, utbildningsmässigt, yrkesmässigt eller andra viktiga funktionsområden.

Wikipedia 

Hypersexuell störning eller överdriven sexualdrift är en sexuell dysfunktion som räknas till de psykiska störningarna. Sexmissbruk och sexberoende är talspråkliga beteckningar för samma tillstånd. Det yttrar sig i en okontrollerad och överdriven sexualdrift, en sexualdrift som inverkar negativt på personens liv och vardag.

 

​Vår definition

I grunden av problematiken förekommer i de flesta fall störningar i anknytningen där personen av någon anledning slutat vända sig till relationer för att höja sitt mående. Istället kan en strategi vara att utveckla en relation till en händelse eller ett objekt som hjälper personen att höja dosen av kroppens egna signalsubstanser. Detta har sedan genom upprepning (vana) automatiserats. Vilket i senare skede leder till att personen inte själv förmår välja vad man vill göra eller när man vill göra det. Här dikterar belöningssystemet villkoren och personen lider vanligtvis väldigt mycket. Känslor av hopplöshet, depression och djup skam är vanliga symtom – vilket i sin tur skapar fortsatt utagerande för att döva den smärta känslorna skapar.

Kort om vår behandling

Vi har lång erfarenhet av att behandla olika beroendetillstånd och vet vilken tuff resa det är för bägge parter att komma tillbaka till att utveckla en sund och kärleksfull relation. Vi vet också att det går att hitta tillbaka till ett sunt förhållningssätt – om villigheten finns där.

Vi har lång erfarenhet av att behandla olika beroendetillstånd och vi vet vilken tuff resa det är för bägge parter att komma tillbaka till att utveckla en sund och kärleksfull relation. Vi vet också att det går att hitta tillbaka till ett sunt förhållningssätt – om villigheten finns där.

Behandlingen baserar vi på en kombination av Addiktologi (utvecklad av Torbjörn Fjellström), och en mer uppgiftsbaserad metod (framtagen av Patric Carnes, se iitap.com) samt vår fleråriga kliniska erfarenhet av behandlingsarbete i olika former. Addiktologin har sin bas i 12-stegsmetoden/Minnesotamodellen vilket vi anser nödvändigt för ett tillfrisknande.

​Behandling sker i grupp i öppenvård där vi har män och kvinnor för sig. Ibland sker undantag med mer individualiserat upplägg. Vi erbjuder även anhöriggrupper för dig som lever med en beroende.

Vi skräddarsyr också behandlingar utifrån dina behov, T ex över Skype om du bor långt ifrån Stockholm.

Vid en bedömning får du hjälp med följande:

 • Att bli medveten om det rör sig om ett beroende eller ej. Vi går igenom kriterier för beroendeproblematik.
 • Vi utreder hur behandlingsbehovet ser ut och hur vi går vidare utifrån dina/era specifika förutsättningar.
 • Kunskap om hur anhöriga förhåller sig till beroendeproblematiken och deras egna behov av stöd.

Behandling både individuellt och i grupp i Stockholm. Grupper finns pågående med plats för fler. Även Skypegrupp för de som bor i andra delar av landet eller utomlands.

Behandlingar

Följ oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Boine Josefsson

070-493 09 64, boine@samverkangruppen.se
info@samverkangruppen.se