Gestaltutbildning

Gestalt och Traumabearbetningsutbildning – en öppen processworkshop för personlig utveckling, uppgradering och utbildning.

Gestalt- och Traumaterapeut (2 årig) 

Samverkangruppen återupptar till hösten sin unika utbildning! 

Sedan början av nittiotalet har Samverkangruppen utbildat beroendeterapeuter och Gestalt och Trauma terapeuter.  

Du bör som minst ha gått FUN Grundkurs i addiktologi och gärna även vår Metodkurs i addiktologi eller motsvarande utbildning såsom behandlingsassistent, behandlingspedagog, socialarbetare beroendeterapeut , 12-stegsbehandlare eller liknande för att påbörja Gestalt och Traumabearbetningsutbildningen.

För dig som certifierad addiktolog fungerar den även som uppgradering av ditt certifikat.

Det är en processutbildning där all kunskap integreras på ett djupare plan, så att du inte bara lär dig en teoretisk kunskap eller metod. En människa som arbetar med gestaltterapi jobbar här och nu med det som kommer upp i mötet mellan terapeut och klient.  

En annan unik sak med denna utbildning är att vi använder och jobbar med gruppen och gruppen som växtplats.

Konkret så är utbildningen upplagd på två år, där man från och med år två har egna klienter. År ett innehåller 4 workshops som är 2,5 dagar. Sedan är det fyra halvdagar i form av zoomträffar med litteraturexaminationer, föreläsningar etc. Dessa workshops är även övningstillfällen att öva vidare på det du lärt dig på den längre workshopen. Så det går bra att parallellt arbeta heltid. Man kan även gå utbildningen enbart för egenutveckling 

Innehållet fokuserar på grupputveckling, gestalt filosofi och metodik. De mänskliga sinnestillstånden och hur man kan ”arbeta” med drömmar. Olika typer av trauma, Vuxenbarnproblematik. Vi går även in i historiken bakom gestalt filosofin, existentialism och fenomenologi.

Vi kommer fördjupa oss i trauma, och hur trauma lagras i kroppen och hur dessa kan integreras och därmed ”levas upp” så de kan sluta spöka i nuet. Vi kommer även beröra  kontaktavbrott och etikfrågor. 

År två, när basåret är fullföljt och examinerat så kommer upplägget se ut som år ett, men man kommer att kunna ha egna klienter bredvid samt att man kommer att öva på de elever som börjar sitt basår.  Vi kommer även fördjupa oss i de ämnen som gruppen tycker är viktigt. år två kommer även att handla en del om kommunikation och att leda grupper. 

En stor del av basåret går ut på att få ”träna” där du både övar på moment vi går igenom, samt att du även kommer att få vara klient, så en ganska stor och viktig del av basåret är både egenutveckling och kunskapsbaserad. Vi varvar med andra ord teori och praktik. 

En del kurslitteratur kommer även att ingå. 

Gestaltterapi används i många länder (USA, England, Frankrike t ex.) och lämpar sig väl till att arbeta med de flesta typer av mental ohälsa, som t ex utbrändhet, ankytningsproblematik, relationsproblem, traumarepetition, ADHD, PTSD, orsakerna bakom varför vissa av oss utvecklar beroendesjukdomen och även de som gång efter gång blir tillsammans med människor som är beroende, eller människor som sitter fast i andra destruktiva mönster. Dvs de flesta. 

Gestaltterapin har sedan 1970-talet prövats i behandling av missbrukare, men först nu, i kombination med 12-stegsprogrammet, kommer terapiformen till sin egentliga rätt. Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet.

Utbildningen är process- och upplevelsebaserad, vilket innebär att under workshoparna varvas egna upplevelser med teori och praktik. Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

Vilka är lärarna? 

Andreas Fjellström,

 • Addiktolog (1999–2001)
 • Gestalt och Trauma terapeut (2005-2007)
 • CSAT, Candidate på IITAP (international institute for addiction professionals 2009-10
 • Ca 20 års erfarenhet av att jobba med trauma och beroenden.


Maria Sastre-Kjörling 

 • Auktoriserad Gestaltterapeut 
 • Egen klinik för enskilda, par och grupper, arbetar med barn och ungdomar på behandlingshem och har erfarenhet av att jobba inom psykiatrisk akut- och avdelningsvård.


Boine Josefsson

 • Addiktolog (2008–2010)
 • Gestalt och Traumaterapeut (2010-2012)
 • TM – Stress & Trauma-behandling för beroendebehandling  
 • MI – Motiverande samtal i förändringsarbete
 • Sorgbearbetning. Certifierad handledare
 • 12 års erfarenhet av att jobba med beroenden. 


Billy Ljungberg
 

 • Traumaterapeut
 • Spelberoendeterapeut
 • Recovery dynamicsterapeut
 • Våld ur ett förövar perspektiv
 • Jobbat som behandlingsansvarig på Russinbackens behandlingsenheter och utbildat socialpedagoger på Hedemoras socialpedagog utbildning.


För mer detaljerad information kring utbildningen – kontakta oss på:

info@samverkangruppen.se eller 070-957 36 36

Prislista

Kalender

Anmäl dig till utbildningen

Vill du veta mer?

Andreas Fjellström

070-957 36 36, andreas@samverkangruppen.se
info@samverkangruppen.se