Gestaltutbildning

Gestalt- Dröm och Traumabearbetningsutbildning – en öppen processworkshop för personlig utveckling, uppgradering och utbildning.

Du bör som minst ha gått FUN Grundkurs i addiktologi och gärna även vår Metodkurs i addiktologi eller motsvarande utbildning för att påbörja Gestalt-, Dröm- och Traumabearbetningsutbildningen.
Utbildningens syfte är att ge ytterligare förändringsverktyg som komplement i programmet. Den är tre terminer lång, med två workshops per termin, och ger förutom ytterligare specialkompetens också en allmän fördjupning, egenutveckling och terapi.

För dig som certifierad addiktolog fungerar den även som uppgradering av ditt certifikat.

Gestaltterapin har sedan 1970-talet prövats i behandling av missbrukare, men först nu, i kombination med 12-stegsprogrammet, kommer terapiformen till sin egentliga rätt. Gestaltterapeutiska teorier/metoder som underordnar sig principerna i programmet underlättar och stärker förändringsarbetet samtidigt som det ger ett effektivt skydd mot medberoende och utbrändhet.

Utbildningen är process- och upplevelsebaserad, vilket innebär att under workshoparna varvas egna upplevelser med teori och praktik. Utbildningen omfattar både en yrkesmässig och en personlighetsutvecklande del då processträningen berör och bearbetar deltagarnas egna personliga svårigheter och problem.

För mer detaljerad information kring utbildningen – kontakta oss på info@samverkangruppen.se eller 070-226 70 27

Prislista