Samarbetspartners

Torbjörn Fjellström

Torbjörn är lärare på FUN, idag som konsult, och håller workshops i addiktologiutbildningen och gestaltutbildningen. Han håller även diverse föreläsningar.   Han grundande och drev FUN och addiktologiutbildningen tillsammans med sin fru Helena fram till 2013.

T börjar läsa sanskrit vid Uppsala 1960, praktiserade på Uppsalafängelset 1965.
Licenserar (ung. Ph.D) i psykologi 1967 och börjar direkt jobba med grupper inom Kriminalvården mfl statliga institut. Chefspsykolog fram till -71 då han blir blir lektor i pedagogik vid Sthlms universitet, startar samtidigt eget o påbörjar utbildning i gruppterapi.

Jobbar som gestaltterapeut o blir handledare 1975 (den utbildningsgruppen pågår fortfarande). Startar Korpberget tillsammans med medarbetare 1981 och FUN, Fria Universitetet Norden 1990. Arbetade 25 år med sk Vuxna Barn. Påbörjade arbete med sex och kärlek från 1989,  och senare i form av bl.a Lust & Förlust-veckor och Dysberoendekliniken som startades från Korpberget runt år 2000.

Publicerade första boken om sexmissbruk 1997. Efter 20 år med FUN publicerade han ”Addiktologi-läran om bindningar” (som håller på översättas till engelska). 2016 kommer boken om andlig vetenskap (Tattva Sandarbha) som utgör en översättning av de vediska urkunderna.

Sedan 1979 åker T regelbundet till Radhakund i Indien, där Samverkangruppen under åren 2000 – 2010 uppfört ett ashram,  Bhajankutirashram, huvudsakligen för västerlänningar

Kontakta Torbjörn