Processgrupp

Du får lära dig att sätta egna gränser och så småningom finna styrkan att komma vidare i livet.

Gå vidare i livet tillsammans med vårt stöd

För vem är denna grupp? 

Vi hjälper människor som har vuxit upp i familjer där det har funnits olika slag av problem. Exempelvis, kan vara att du vuxit upp i missbruk, eller där någon av föräldrarna har haft någon form av mental åkomma som depression, utbrändhet, obearbetad sorg, narcissism, konflikter, våld, eller så kan du ha vuxit upp med upplevelsen att aldrig känna dig mött, att alltid måsta prestera för att bli sedd. Oavsett hur det sett ut så utvecklas, i samtliga exempel, en skam/skuld baserad personlighet som vanligtvis fastnar i olika låsningar i relation till livet. Detta påverkar förmågan att leva ett liv på det vis man vill. Det kan vara väldigt svårt att veta vad man behöver om man har vuxit upp i ett familjesystem där man inte har blivit mött i sina behov. 

Varför är det viktigt att gå i en processgrupp? 

 I grupp lär du dig bland annat att:  
– uttrycka hur det egentligen är,  
– öka din tillit i relationer,  

– se vad som hindrar dig i livet 
– frigöra dig från dessa hinder 

Kort sagt så handlar det om att frigöra sig från sin historia och få tillbaka förmågan att själv välja hur ditt liv ska bli. 

Vad tycker människor som gått i gruppen? 

”I processgruppen fick jag syn på min egen överanpassning genom spegling från gruppen. Det gav mig bla möjlighet att träna på att bli mer relationell och ta mer plats i gruppen – Olle”

Upplägg 

Öppet intag löpande 

Vi träffas varannan vecka på Birkagården i Stockholm, Karlbergsvägen 86B, plan 4  

Tider ( länk till kalendariet)
Pris  (länk till prislista) 

Kontakt för mer information. 
info@samverkangruppen.se 

Telefon Andreas Fjellström, 070-957 36 36

Varför gruppterapi och inte enskilda samtal?

Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna vi går igenom i gruppen optimeras genom att du blir speglad i gruppen. Effekten blir större då trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också tar del av andras processer blir igenkänningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod!