Processgrupp

Du får lära dig att sätta egna gränser och så småningom finna styrkan att komma vidare i livet.

Gå vidare i livet tillsammans med vårt stöd

Processgruppen är till för dig som har behov av att komma vidare i ditt liv. Du kanske upplever att du ”sitter fast” och inte kommer vidare i relationer. Eller så har du rädslor eller någon annan känsla som hindrar dig från att leva ditt liv som du vill. Du kanske upprepar beteenden som du egentligen vill vara utan.

Att börja gå i en processgrupp kan även vara en bra hjälp om du behöver sörja något. Eller om du har svårt att acceptera något, som en specifik händelse, en relation, eller något annat som fortsätter ”spöka” i nuet.

Vi vet att som människa på ett plan – nästan automatiskt – dras vi till eller attraheras av det som vi känner igen.

Dragningskraften eller attraktionen finns där, oavsett om det medför negativa konsekvenser eller ej. Denna dragningskraft ligger under vår medvetenhet – och med hjälp av processgruppen kan du få hjälp att hitta dit och bearbeta det underliggande behovet.

Du får lära känna dig själv på ett djupare plan så att du kan ställa dig känslomässigt fri i relation till din bakgrund. Detta gör att du slipper leva i loopen av upprepning och börja vara i nuet i din fulla potential.

Vi kommer jobba med ”vuxen-barnproblematik” och olika typer av trauma – men utgår så klart alltid efter det enskilda behovet. Det är oerhört viktigt att du här kan känna dig trygg och sätta dina egna gränser vilket du också får verktyg för i terapin. Detta gör du för din egen skull och inte för någon annan.

Varför gruppterapi och inte enskilda samtal?

Gruppterapi skapar synergier. De individuella processerna vi går igenom i gruppen optimeras genom att du blir speglad i gruppen. Effekten blir större då trauman får uttryckas i grupp, det släpps fritt på ett helt annat sätt än i individuell terapi. Eftersom du också tar del av andras processer blir igenkänningsfaktorn stor vilket i sig föder tillit och mod!

Är du nyfiken på detta och vill veta mer?

Anmälan: 

info@samverkangruppen.se

Frågor/funderingar:

Andreas 070- 957 3636

Linda 070-226 7027