Samarbetspartners

Lena Hedin Malmberg

Lena håller workshop på FUN i ämnet MI, Motivational Invterviewing.

Som stolt addiktolog håller jag i 3 dagars MI, motiverande samtal –
grundutbildning, där jag mestadels använder mig av min erfarenhet som jag fått från flerårigt arbete inom statlig behandlingsverksamhet och flertalet fördjupnings utbildningar.

Inom både kriminalvård och SiS använder man sig av motiverande samtal inte bara i enskilda samtal utan som ett helhjärtat förhållningssätt i långa
som korta möten med personer/klienter.
Numera handleder jag min personal på min arbetsplats, på ett LVM behandlingshem inom SiS, statens institutionsstyrelse.

Ser fram emot att se er och att tillsammans träna MI!

Kontakta Lena