Utbildningar

Våra utbildningar

Våra utbildningar

Hos oss kan du utbilda dig till Behandlingsassistent med 12-stegsinriktning (Biträdande Addiktolog), vidareutbilda dig till Beroendeterapeut (Certifierad Addiktolog), samt fördjupa dig vidare i Gestalt- och traumaterapeut utbildning. 
Vi erbjuder även utbildning i MI – Motiverande samtal. 

Sedan starten 1989 har vi utbildat addiktologer via FUN, Fria Universitetet Norden (grundat av Torbjörn Fjellström).  
FUN är vår utbildningsdel och ingår i Samverkangruppen. 
Addiktologin är baserad på 12-stegsmetoden som tillfrisknandemodell, men har även inspiration från den vediska och indiska psykologin och filosofin. 
Detta tillsammans med unika grupputvecklingsverktyg, förklaringsmodeller och begrepp, samt mångårig klinisk erfarenhet i branschen, gör att addiktologin kan användas på ett brett plan. Inte bara inom behandling, utan i alla sammanhang där grupputveckling behövs – i stort sett på alla nivåer och sammanhang i vårt samhälle! 

En viktig aspekt i alla våra utbildningar är det ständiga inslaget av egenutveckling.  
Vi tror man som individ alltid kan vidareutvecklas, medvetandegöra nya aspekter av sig själv och därmed bli mer av sitt autentiska jag. 
Vi vet dessutom att det är ett nödvändigt inslag om man vill verka som hjälpare och vägledare till andra individer. 

Nya grupper på 10-15 personer påbörjas varje termin. 

Vad säger de som gått på FUN? 

Utbildningen äger rum på distans med två internatträffar per termin, på Ladviks kursgård ca 2,5 mil utanför Stockholm , samt på Korpberget Behandlingscenter – i Höga Kusten området, på Svanö i Ångermanälven. 

För mer detaljerad information kring utbildningen-se vår kurskatalog och för aktuella kursdatum, besök vårt kalendarium och intresseanmälan. 

Prisinformation 

Se mer info här. 

Behandlingsassistent

Beroendeterapeut

Gestaltutbildning