Utbildningar

Våra utbildningar

Våra utbildningar

Våra utbildningar sker via vår utbildningsdel Fria Universitetet Norden, och är till Behandlingsassistent/Biträdande addiktolog, Beroendeterapeut/Certifierad addiktolog, Gestalt- och drömterapeut utbildning, MI utbildning

Fria Universitetet i Norden, FUN, grundat av Torbjörn Fjellström 1989, har bedrivit utbildning och träning av addiktologer sedan starten. FUN ger professionell träning och utbildning av en efterfrågad yrkeskår inom behandlingsvärlden baserad på addiktologin.

Vad säger de som gått på FUN?

Addiktologin är baserad på 12-stegsmetoden som tillfrisknandemodell, men har även inspiration från den vediska och indiska psykologin och filosofin.
Detta tillsammans med unika grupputvecklingsverktyg, förklaringsmodeller och begrepp, samt mångårig klinisk erfarenhet i branschen, gör att addiktologin kan användas på ett brett plan. Inte bara inom behandling, utan i alla sammanhang där grupputveckling behövs – i stort sett på alla nivåer och sammanhang i vårt samhälle!

Nya grupper på 10-15 personer påbörjas varje termin sedan starten.

Utbildningen äger rum på distans med två internatträffar per termin, på Ladviks kursgård ca 2,5 mil utanför Stockholm , samt på Korpberget Behandlingscenter – i Höga Kusten området, på Svanö i Ångermanälven.

För mer detaljerad information kring utbildningen-se vår kurskatalog och för aktuella kursdatum, besök vårt kalendarium och intresseanmälan.

Prisinformation

.Se mer info här.

Fria universitetet i Norden

Addiktolog

Gestaltutbildning

Behandlings-assistent

Behandlings-terapeut

MI – Motiverande Samtal

I Ching