Behandling

I behandling av beroende och missbruk är målet drogfrihet och slutligen nykterhet.
Skillnaden mellan drogfrihet och nykterhet är att en drogfri person avhåller sig från drogen, en nykter person ser klart på livet och väljer bort drogen på grund av att det finns sundare alternativ.
Att ta sig från drogfrihet till nykterhet är en process som terapeuten coachar klienten in i.

Vi arbetar inte med substitionsbehandling, då det i vår mening är behandling av symtomet istället för orsaken.
Drogen byts ut mot legal drog och i förlängningen blir det ingen hjälp utan snarare ett professionellt möjliggörande av fortsatt beroende och missbruk.

Lösningen enligt addiktologins sätt att se på det – är att hjälpa klienten komma i kontakt med det bakomliggande tillståndet, den inre oro och obalans som vi benämner dysberoendet.

Det som visat sig fungera bäst på beroende och missbruk är tolvstegsbehandling i grupp, där ”Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand, personligt tillfrisknande är beroende av sammanhållningen i gruppen” (1:a traditionen i Tolvstegsprogrammet)
Här behöver klienterna ”erkänna sig maktlösa” i relation till drogen och därmed börja följa principer som leder mot ärlighet och ödmjukhet.

Detta är både en kognitiv förändring som kan likställas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och en känlsomässig resa som når ner i djupare känslomässiga delar där ofta smärtsamma upplevelser får komma till uttryck, vilket leder till att klienten får fördjupad medvetenhet och följaktligen ökad förmåga att fatta hälsosamma beslut och utveckla sunda relationer.

Terapeutens roll i detta behandlingssammanhang är att stödja individerna i gruppen, i att bli medvetna om vad som hindrar dem i tillfrisknandet så de själva kan börja ta ansvar för sin drogfrihet, samt att möjliggöra känslomässiga uttryck som behöver komma fram för fortsatt tillfrisknande.

Vi har mångårig erfarenhet av behandling, kontakta oss för individuell rådgivning eller ytterligare information.

-Välkommen!