Vuxna Barn - behandling

Få insikt i ditt familjesystem. 

Vuxna Barn

Forskning visar att personer som vuxit upp i dysfunktionella miljöer kan utveckla olika personlighets och beteendeproblem långt upp i vuxen ålder.

Exempel på detta kan vara

– beroende
– medberoende/anhörigproblematik
– utbrändhet
– adhd
– relationsproblem
– ångest
– kronisk sjukdom
– psykisk sjukdom

​Barn i dessa familjer/miljöer blir ofta duktiga på att överleva, men får senare svårt att leva och fungera, framför allt i relationer.

Vi har nu startat en öppenvårdsbehandling i gruppform som innehåller 3 timmars behandling varannan vecka.

Behandlingen genomförs i en trygg gruppmiljö med erfarna terapeuters ledning.
Som deltagare får du insikter i ditt eget familjesystem, erfarenheter av gestaltterapi, guidade meditationer med mera.

För mer info kan du:

– Lyssna gärna på vår podcast nr 7 

– Ring Andreas Fjellström 070-957 36 36

– Maila oss på info@samverkangruppen.se

Behandlingar

Följ oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Andreas Fjellström

070-957 36 36, 
info@samverkangruppen.se