Terapi

Våra terapibehandlingar

Terapibehandlingar

Om du till exempel upplever att du ”sitter fast”, inte kommer vidare i relationer eller att rädslor eller någon annan känsla hindrar dig att leva ditt liv som du vill, är detta en väg att gå.
Att börja gå i en terapi kan vara en bra hjälp om du behöver sörja något. Eller om du har svårt att acceptera något, som en specifik händelse, en relation, eller något annat som fortsätter ”spöka” i nuet.
Vi vet att man som människa på ett plan – nästan automatiskt – dras till eller attraheras av det man känner igen. Dragningskraften eller attraktionen finns där, oavsett om det medför negativa konsekvenser eller ej. Denna attraktionskraft ligger under vår medvetenhet – och med hjälp av terapeutisk arbete kan du få hjälp att tränga ner där, lära känna dig själv på ett djupare plan så du kan ställa dig känslomässigt fri i relation till din bakgrund. Så att du slipper leva i loopen av upprepning.
Vi jobbar t.ex med övergivenhet, skilsmässa, övergrepp, kriser av olika slag,  helande terapi-vuxen-barnproblematik”; olika typer av trauma – men utgår så klart alltid efter det enskilda behovet. (lyssna på vårt podavsnitt om helande terapi- VuxnaBarn!)

Det är oerhört viktigt att du här kan känna dig trygg och sätta dina egna gränser. Detta gör du för din egen skull!

Gruppterapi kan vara oerhört givande för många individer, medans det för andra kan vara en begränsning. Vi utgår alltid från den enskilda individens behov, och erbjuder även enskild terapi.Vi erbjuder enskilda samtal, par-samtal, gruppterapi och handledning.

Välkommen att ta kontakt med oss!

info@samverkangruppen.se
070-226 7027

 

Enkilda samtal och partsamtal

Processgrupp

Sorgbearbetning

SRP-dagar

Anhörig/ medberoende intensiv

Parhelg - parterapi

Helande terapi/vuxna barn vecka