Publicerad den

Porr- och Sexmissbruks vecka i sommar

Ge dig själv möjligheten att leva ditt allra bästa liv!

Hur påverkar Beroendet dig och din omgivning?

När tvångsmässiga sexuella beteenden och tankar påverkar ditt eller en anhörigs liv negativt finns det anledning att söka hjälp.
Att vara sexmissbrukare är som att ha vilket beroende som helst. Drogen i detta fall är överdrivna och tvångsmässiga sexuella beteenden och tankar som påverkar livet negativt. Precis som att en alkoholist ständigt tänker på alkoho l fylls en sexmissbrukares tankar av sex.

Sexmissbruk drabbar både kvinnor och män. Tecken på sexmissbruk kan vara att personen får svårt att sköta jobb eller skola, skadar sina relationer eller sin hälsa. En sexmissbrukare har inte längre kontroll över sitt sexuella beteende. Det finns ett sug och ett tvång som driver hen till att upprepa handlingarna. Det kan vara tvångsmässigt onanerande, porrkonsumtion, fixering vid jakt på nya partners, telefonsex eller sex med främlingar eller prostituerade. Beroendet kan trappas upp med tiden.

Under en veckas intensivt arbetet får du chansen att bryta ditt beroende och hitta alternativa handlingsalternativ. Samverkangruppen har i över 30 år arbetat med denna typ av beroende och har flera specialiserade terapeuter med egen erfarenhet av denna problematik.

Sexmissbruk kan vara svårt att prata om. Känslor av skam och uppgivenhet kan vara stora hos både den drabbade och anhöriga. Vi hjälper dig bryta isolationen och du får möjlighet att träffa andra som sitter i samma båt

Var: Birkagården, Karlbergsvägen 86B, 4tr
När: Start 8 aug kl. 10.00 – avslut 12 aug kl. 13.00, kursen pågår under dagtid. Investering: 7.900kr per person, priset inkluderar lättare fö r- & eftermiddagsfika

Anmälan: info@samverkangruppen.se
För mer info ring Boine på 070-493 09 64
Betalning sker i samband med anmälan.
En vecka innan start är anmälan bindande. Begränsat antal deltagare.

Publicerad den

Bli fri från övergrepp – Dra ut taggen!

Dra ut taggen-sommarvecka v30 2022.

painful heart

Denna intensiv-vecka vänder sig till dig kvinna som varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång under ditt liv, och som önskar frigöra sig från detta.

Vi kommer under denna vecka arbeta med ett antal teman, med syftet att öka medvetenhet och sätta ord på det du varit med om, i ett tryggt forum, tillsammans med andra som bär på liknande erfarenheter. Att våga sätta ord på det svåra som hänt är en process som kräver mycket varsamhet, ödmjukhet, tålamod och mod. Vi önskar skapa det rummet för dig som en del av frigörelsen från övergrepp, ge rum att släppa smärta och skam och gå från att överleva till att leva!

Att arbeta i grupp är otroligt kraftfullt. Det skapar igenkänning, bryter isolation och hjälper till att öka medvetenhet om relationen till sig själv och andra.

När: v.30: 25 juli kl. 10.00 t.om 29 juli kl 13.00
Var: Samverkangruppen, Karlbergsvägen 86B, 4tr
Investering: 7.900kr, priset inkluderar lättare för- & eftermiddagsfika
Anmälan: info@samverkangruppen.se
Betalning sker i samband med anmälan. En vecka innan start är anmälan bindande.
Vi har ett inledande samtal för att säkerställa oss om att denna grupp är passande för just dig.

Gruppledare: Britta Lusi och Linda Norgren

Publicerad den

En (semester) vecka för par relationen

Blue retro toy car delivering heart for Valentine’s day against blurred rural Tuscany sunset landscape

När lämnade du in din kärleksrelation på service sist?

Vi erbjuder en intensiv vecka i sommar för de par som vill ge sig själva och sin relation tid, engagemang och närhet.
På Birkagården i Stockholm möts vi för att i grupp arbeta intensivt med tillitsbrist, kommunikation, konflikthantering, roll- och ansvarsfördelning, sex och intimitet samt annat som kan vara problem i relationer.

En stor fördel med att arbeta i grupp är igenkänning och gemenskap. Att lyssna på andras problematik kan skapa en känsla av att inte vara ensam och bygga broar till andra människor.
Många av de problem som uppstår i relationer bottnar i oförmåga att lyssna, uttrycka känslor och att identifiera och uttrycka behov. Det ska vi träna på!

Ni får också utrymme till parsamtal med en terapeut under veckan.

Terapeuter är Boine Josefsson och Lotta Benjaminsson, addiktologer med lång
erfarenhet av att arbeta med par, speciellt i samband med beroendeproblematik, men även utan den problematiken.
Samverkangruppen arbetar med Behandling, Terapi och Utbildning.

Veckan startar kl.10 den 11 juli och avslutas ca kl.13 den 15 juli Anmälan: info@samverkangruppen.se
Investering: 13 800 kr/par
Priset inkluderar lättare för- & eftermiddagsfika

Önskas mer information, kontakta oss gärna!
Boine: 070-493 09 64
Lotta: 073-949 69 66 eller

Publicerad den

Tillfälle

Erbjudande till dig som tidigare gått VuxnaBarn-vecka! Vår sista VuxnaBarnvecka går av stapeln v.23 – tisdag 7/6 – fredag 10/6.
Sista-minuten-erbjudande:  8.000kr, inklusive kost & logi.Priset avser del i dubbelrum.för enkelrum tillkommer avgift på 200kr/dygn.

ANMÄLAN SENAST tisdag 24/5 kl. 13.00info@samvekangruppen.se070-226 7027OBS! begränsat antal platser, först till kvarn
Publicerad den

Frukostseminarium på Birkagården 20 maj

Syftet med dessa seminarier är att sprida information som leder till inspiration och en ökad kunskap om beroendesjukdom samt möjligheter till tillfrisknande.

Vi vill även öppna dörrar för dialog och reflektion.

Ämnen för dagen:

-Varför utvecklar vi beroende och medberoende?
-Hur arbetar Samverkangruppen med lösningen?
Linda Norgren och Andreas Fjellström resonerar, diskuterar och filosoferar.


Kostnad 150 kronor inklusive frukost. (föranmälan för frukostplanering till info@samverkangruppen.se)
Vi hoppas se dig där!

Adress Karlbergsvägen 86, plan 4

Var med och påverka innehållet på dessa sammankomster framöver:
Vi har fått många förfrågningar från er om när vi ska komma igång med våra frukostseminarier igen och vi vet också att många av er har förslag på vad ni vill att vi ska ta upp för ämnen. Därför önskar vi nu få in era förslag, tankar och idéer via mail på info@samverkangruppen.se. Det går också bra att ringa oss på 070-226 70 27

Samverkangruppen arbetar med beroendeproblematik, via utbildning, behandling och terapi.
www.samverkangruppen.se

Publicerad den

Grupp för kvinnor med relationsproblem startar tors 27 april

Ett samarbete mellan Samverkangruppen och Addaway – Hannah Meyer Sjöblom

Jag, Hannah Meyer Sjöblom, jobbar med kvinnor och deras relationer. Kvinnor som har något av följande problem: upplever sig sitta fast i lågt mående, låg självkänsla, hamnar i destruktiva relationer, svårt att hitta någon som känns rätt, överanpassar sig i relationer, rädd för att bli övergiven, har en rädsla för att vara ensam, trivs inte med sig själv, inte vågar släppa en osund relation, känner mycket oro, har  negativa tankar om sig själv, negativ självbild och/eller kroppsuppfattning, känner ”det är något fel på mig” eller identifierar sig som sex- och/eller relations-beroende. 

Varför startar vi denna grupp och varför jobbar jag med detta? Därför att jag har själv erfarit hur det går att få en stor förändring inom detta område. Från att uppleva mig fast i ett beroende/bindningar till destruktiva relationer och negativ självbild och låg självkänsla till att leva i en sund relation till mig själv, vilket innebär att jag blivit befriad från så mycket osanningar jag burit på om mig själv, negativa tankar, osäkerhet och oro. Jag lever idag med en ny frihet, är mig själv fullt ut och kan känna om jag blir nervös eller osäker men det är inget som kidnappar eller styr mig längre. Livet känns nytt varje dag och präglas av en nyfikenhet. Självklart blir jag ibland upptagen av mina tankar men kommer snart tillbaka till närvaro igen och det är ju där i nuet som livet är. Hur kommer vi jobba med detta? 
Jo, visste du att det finns tre principer som ligger bakom allt liv? Läs mer på https://www.samverkangruppen.se/behandling-2/grupp-for-kvinnor-med-relationsproblem/

Känner du igen dig i något av problemen som beskrevs ovan? Eller är sugen på att se mer av den beskrivna förändringen, i dig? Välkommen att delta i denna grupp varje torsdag 16:15-18:15 med start 28/4, insläpp efterhand vid mån av plats. Gruppen löper på till sommaren (9 ggr) och vi kommer överens innan avslut i gruppen, som man känner in själv. Plats: Karlbergsvägen 86 B, 4tr. 

Investering: 650 kr inkl. moms per tillfälle (2h), swishas på plats eller faktureras varje månad.
Anmäl er till Samverkangruppen info@samverkangruppen.se eller på 070-226 70 27.
Frågor om själva innehållet kan du skicka till info@addaway.se eller ringa 076-760 82 70 

Du har allt du behöver, du behöver bara se vad som verkligen är DU.
Ser fram emot att möta dig och se dig möta dig själv på denna väg! 

/Hannah Meyer Sjöblom, addiktolog, CSAT – Certified Sex  (and relationship) Addiction Therapist, lärare. 

Publicerad den

ICHING – Rörelsens bok

Workshop med Torbjörn Fjellström 22-24 april i Samverkangruppens lokaler på Birkagården, Karlbergsvägen 86B, 4tr

I Ching är utan tvivel en av världens äldsta böcker, även om dess första upphovsman, kejasaren Fu Hsi, inte gjorde hela boken. Han producerade de åtta Ba Gua eller ’trigrammen’ och de sextiofyra hexagrammen, också kallade Ba Gua, – hans arrangemang kallas för ’urhimlaföljden’ och står för idén om världen eller kosmos.
Först ett par tusen år senare, omkring 1100 f.Kr. gjorde King Wen ett annat arrangemang, den sk efterhimlaföljden där varje hexagram fick ett namn, innehåll och en tolkning. Ca femtio år senare gjorde King Wens son, hertigen av Chou, en tolkning av varje linje i hexagrammet, utifrån faderns grundtema.

Statsfilosofen Kon Fu Tse eller Confucius (död 479 f.Kr) vidareutvecklade I och producerade bl.a de sk tio vingarna som innebär en uppdelning i tio delar av varje hexagram, – bestående av grundtext och kommentarer. Med hjälp av de tio vingarna ’flyger’ I!  – heter det.

Boken består av 64 kapitel, epistlar eller avdelningar som var och en är fyllda av antik, andlig visdom. Dessutom utgör I Ching ett orakel, förmodligen det mest exakta i världen jämfört med t.ex astrologi, Tarot m.fl. prediktionsinstrument. Livet handlar till stor del om att vara förutseende och förbereda sig och därtill kan I vara till mycket god hjälp, eftersom man s.a.s kan tala till Boken och få svar. I Ching är också grundad på de tre krafterna ’jordisk’, ’mänsklig’ och ’himmelsk’ eller våra från vedas hämtade tre guṇas,- tamas, rajas och sattva. I taoistiska sammanhang kallas dessa krafter för yin resp yang medan rörelsen mellan dessa betecknar dynamiken mellan yin & yang.

Det mesta av kinesisk medicin, akupunktur, Feng Shui, Mah Yongg mm har sina rötter i I Ching.

Torbjörn Fjellström håller i denna kurs på FUN. TF har studerat I sedan 1972 via de flesta av de engelska översättningar som finns. I Ching kan studeras vid olika universitet världen över, kanske mest i USA, men (givetvis) inte i Sverige. Mao Tse Tung försökte på många sätt utplåna Kinas äldre, och naturligtvis överlägsnare, bokskatter.

En av de bästa översättningarna genomfördes av Mästaren Alfred Huang som satt fängslad 22 år under värsta Mao-epoken. Hans bok heter ’The Complete I Ching’ (1998) och åtföjldes två år senare av ’The Numerology of I Ching’. Av de hundratals skolor och tusentals kommentarer som finns, kan alla samlas under två stora skolor. Den ena kallas ’Moral- och Etik-skolan’, och handlar om hur man ska förstå I Ching. Den relateras till Kon FU Tse. Den andra skolan kallas för ’Symbol- och Sifferskolan’, och behandlar linjernas strukturer och relationer samt numerologin. Den kallas också för Taoistskolan.

’The Complete I Ching’ bygger på ’Moral- och Etik-skolan’, medan ’The Numerology of I Ching’ bygger på Taoistskolan. Skolorna är bror och syster till varandra och Alfred Huangs böcker är i grunden två böcker om samma bok.

Svenska översättningar av I Ching är dessvärre mer eller mindre vilseledande blandningar av olika skolor.

Den workshop som vi inleder i Samverkangruppens regi syftar till att ge grundläggande kunskaper för att själv gå vidare med denna mycket intressanta och antika, kinesiska urkund. Själv har Torbjörn Fjellström använt ICHING som ’sponsor i programmet’ under många år, – och även som hjälp i författandet av Addiktologiboken.

När: 22-24/4 2022
Fredag: 18-20.30, Lördag 10-17, Söndag 10-13
Var: Birkagården, Karlbergsvägen 86B, 4tr
Investering: 1500 kr.

Fika ingår. Övrig mat tas med/äts ute.
Kök/micro finns att tillgå!

Boken ”The complete I ching” av Alfred Huang, rekommenderas att inhandlas innan workshop.

https://www.adlibris.com/se/bok/the-complete-i-ching—10th-anniversary-edition-9781594773860?gclid=Cj0KCQiAmeKQBhDvARIsAHJ7mF7a4rSKF5J3pGSojZACstaKZsrPt_u1KW9zrN6sQV9bi52NzwdS_v0aApZtEALw_wcB

Publicerad den

Dra ut taggen – fri från övergrepp

Vad erbjuder vi?

Denna serie gruppträffar vänder sig till dig som varit utsatt för sexuella övergrepp någon gång
under ditt liv, och som önskar frigöra sig från detta.

Under 24 veckor genomgår du ett program med 12 teman, med syftet att öka medvetenhet och
sätta ord på det du varit med om, i ett tryggt forum, tillsammans med andra som bär på
liknande erfarenheter. Att våga sätta ord på det svåra som hänt är en process som kräver
mycket varsamhet, ödmjukhet, tålamod och mod. Vi önskar skapa det rummet för dig som en
del av frigörelsen från övergrepp, ge rum att släppa smärta och skam och gå från att överleva
till att leva!

Att arbeta i grupp är otroligt kraftfullt. Det skapar igenkänning, bryter isolation och hjälper
till att öka medvetenhet om relationen till sig själv och andra.

Hur går det till?

Gruppträffarna genomförs 1gg/vecka under 24 veckor, á 3 timmar.
Varannan vecka är terapeutledd med tema, varannan är i form av ett självhjälpsmöte.
Under de terapeutledda träffarna får du med dig uppgifter som du själv arbetar med mellan
träffarna, som du sedan redovisar i gruppen.

Investering: 1300kr / månad
Var: Samverkangruppen, Karlbergsvägen 86B, 4tr

OBS! Begränsat antal deltagare. Max 9 personer.

Gruppledare: Britta Lusi och Linda Norgren
Kontakta oss för anmälan och mer information!

Linda Norgren är addiktolog med
gestaltterapeutisk inriktning.
”Jag brinner för att arbeta i grupp, och önskar
skapa rum för människor att våga möta sig
själva på djupa plan. Jag bär egna erfarenheter
av sexuella övergrepp i unga tonår, och ser hur
detta präglat och präglar mig fram till denna
dag. Gruppen blev början till läkning för mig.
Jag tror vi ständigt vill utvecklas som individer
och når djupare skikt i oss i takt med att
medvetenheten ökar. Till detta ständiga och
vackra hantverk behöver vi gruppen!”

Linda: 070-226 7027

Britta Lusi är drog och alkoholterapeut.
”Det finns inget mer vackert och intressant än
människor. Vår förmåga att resa oss och trots
smärtan eller kanske till och med på grund av
smärtan växa och utvecklas. Just den erfarenheten
är en del i varför jag älskar att arbete med
människor. Som barn utsattes jag för övergrepp
under några tunga år. Övergreppen skapade
många destruktiva beteenden som påverkade mitt
liv. Efter öppenhet och arbete med mig själv,
främst i grupp är jag idag helare. Jag vet att vi
kan tillfriskna och att gruppen är ett viktigt
verktyg.”

Britta: 070-048 7093

Publicerad den Lämna en kommentar

Dra ut taggen

Samverkangruppen startar nu en ny grupp som riktar sig mot kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp. Vi kallar den  ”Dra ut taggen”

NU tar vi nästa steg – med unika vinklingar och verktyg drar vi igång en behandlingsgrupp med en problematik som grundar sig i sexuella övergrepp av olika slag.

Bryt isoleringen och tystnaden mot gemenskap och sanningen.

Det är dags att komma ihåg, uttrycka, frigöra, läka och gå vidare!

Vi öppnar upp för grupp 1gg/veckan, där vi, kvinnor separat, jobbar med denna problematik tillsammans. Uppgiftsbaserat i kombination med traumabearbetning via gestaltterapi.

Sexuella övergrepp, kränkningar, sexuella anspelningar etc, är betydligt vanligare än vad vi ser på ytan. Detta leder till relationellt så väl som sexuell anorexi, dvs undvikande av intimitet av olika slag. Det kan kan även ta sig uttryck som psykisk eller fysisk ohälsa såsom ångest, oro, stress, utbrändhet, beroende mm.

Är du intresserad av detta – För mer info kontakta Linda eller Britta på, linda@samverkangruppen.se, 070-226 70 27

Onsdagar: 17-20
Birkagården, Karlbergsvägen 86 B, 4tr

Publicerad den

Grundkurs i Addiktologi

Äntligen finns en grundkurs i Addiktologi inplanerad till hösten. Kursen är på distans och sker med extra långsam studietakt, vilket innebär att den fungerar utmärkt även om du arbetar heltid.

Utbildningen kommer att starta 15-17 september 2022.

Behandlingsassistent med 12-stegsinrikting / Grundkurs i Addiktologi.

Distansutbildning under tre terminer

Denna utbildning ger behörighet till fördjupning via Metodkurs i Addiktologi.

Utbildningen är upplagd över ett och ett halvt år i extra långsam studietakt. Den riktar sig till människor som vill ha en utbildning där arbete med människor hamnar i fokus, där tillfrisknande sker, där man som terapeut deltar utan att bära den hjälpsökande, där kunskap faktiskt räddar liv. Utbildningsgruppen träffas två gånger per termin á 3 dagar i internatform, däremellan lägger studenten själv upp arbetet på passande sätt.

Innehåll

°Teori. Se Teoretiska delar nedan, samt kursplan och litteraturlista.

°Praktiskt genomförande, all teori varvas med praktik där redovisning, reflektioner, diskussioner är viktiga delmoment

°Egenutveckling, vi kommer att arbeta med människor, då är det nödvändigt att titta inåt. (vi ser gärna att du deltar i något av tolvstegsprogrammen för att få en djupare inblick i hur det fungerar)

°Praktik, de som inte redan jobbar med behandling kan få förslag på behandlingsställen att göra sin praktik på.

Teoretiska delar:

12 stegsfilosofin

Stegen och traditionerna

Addiktologins grunder

Pedagogiska verktyg

Co/dysberoende, länken och den aktiva beroendepersonligheten

Grupptyper

Cirkelgruppsutveckling och dess verktyg

Kommunikation

Droglära

Dokumentation

Praktik
Den litteratur som utbildningen innehåller examineras på olika sätt. En skriftlig examination genomförs, litteraturen redovisas både muntligt i form av gruppexaminationer, samt skriftligt i form av bokreflektioner.

För den som inte arbetar med behandling kommer även en praktikperiod på 20 dagar vara nödvändig för att man ska bli godkänd. Praktiken innehåller olika moment som du tillsammans med handledare på praktikstället går igenom.

Antagningskrav.
Gymnasiebehörighet, alternativt eget tillfrisknande från eget beroende genom 12-stegsbehandling och/eller självhjälpsgrupp.

För detaljerad information, se vår kurskatalog

Intresseanmälan
Prisinformation
Kalendarium

Eftersom kursen är privat så krävs egen finansiering, vilket är en bra investering för dig själv och din framtid.

Kontakta oss för mer information, eller för att anmäla dig till kursen.