Behandlingar

Våra behandlingar

Våra behandlingar

I behandling av beroende och missbruk är målet ”drogfrihet” och slutligen nykterhet. Dvs valfrihet!
Skillnaden mellan ”drogfrihet” = sluta använda eller göra det jag gör – och nykterhet är att en ”drogfri” person avhåller sig från ”drogen”, en nykter person ser klart på livet och väljer bort ”drogen” på grund av att det finns sundare alternativ.
Att ta sig från drogfrihet till nykterhet är en process som terapeuten coachar klienten in i.

Vi arbetar inte med substitionsbehandling, då det i vår mening är behandling av symtomet istället för orsaken.
Vi erbjuder istället ett medicin- och drogfritt alternativ på tillfrisknande resan.

Lösningen enligt addiktologins sätt att se på det – är att hjälpa klienten komma i kontakt med det bakomliggande tillståndet, den inre oro och obalans som vi benämner dysberoendet.

Det som visat sig fungera bäst på beroende och missbruk är gruppbehandling som vi förespråkar, men självklart finns individuella alternativ.

Behandlingsplanen ger både en kognitiv förändring som kan likställas med kognitiv beteendeterapi (KBT) och en känlsomässig resa som når ner i djupare känslomässiga delar där ofta smärtsamma upplevelser får komma till uttryck, vilket leder till att klienten får fördjupad medvetenhet och följaktligen ökad förmåga att fatta hälsosamma beslut och utveckla sunda relationer.

Terapeutens roll i detta behandlingssammanhang är att stödja individerna i gruppen, i att bli medvetna om vad som hindrar dem i tillfrisknandet så de själva kan börja ta ansvar för sin drogfrihet, samt att möjliggöra känslomässiga uttryck som behöver komma fram för fortsatt tillfrisknande.

Vi har mångårig erfarenhet av behandling, kontakta oss för individuell rådgivning eller ytterligare information.

-Välkommen!

Alkohol, droger och läkemedel

Dra ut taggen – fri från övergrepp

Socker- och matberoende

Sex- och relationsberoende

Anhörig till sexberoende

Grupp för kvinnor med relationsproblem

Anhörig/ medberoende

Vuxna Barn - behandling

Eftervård

Arbetsgivare