Anhörigbehandling

Att vara nära anhörig

Ett beroende är en sjukdom. Som anhörig kan det vara oerhört svårt att stå bredvid och känna sig maktlös inför det som sker. Du kan inte kontrollera den beroende, hur gärna du än skulle vilja, men du kan kontrollera hur beroendet styr dig.

Du kan även ta makt över hur du ska kunna vara ett stöd på rätt sätt till den som har beroendesjukdomen, utan att det ”tar över” ditt liv.

Att vara anhörig och/eller medberoende till en dysfunktionell person är väldigt slitsamt och svårt. Den dysfunktionella personen kan tex vara en förälder, ett syskon, ett barn, en vän, eller en kollega. Ansvaret man kan känna för den personen kan också eskalera, så att ens egna behov åsidosätts.
Dysfunktionen kan tex vara ett beroende, psykisk ohälsa eller fysisk ohälsa. Samma typ av obalans kan uppstå i ett rigitt hem med höga krav eller ett hem där man blivit känslomässigt och behovsmässigt negligerad.
Oavsett situation kan man som anhörig behöva stöd och hjälp med att identifiera problem och känslor och uttrycka dem. Oftast finns det förluster att sörja i lugn och ro, i trygg miljö.
Vi har den erfarenheten och möjlighet att ge stöd och hjälp.

Att vara anhörig till en beroendeperson skapar stor smärta, förvirring, tillitsbrist och förtvivlan. Vilka reaktioner man får är individuellt och beror mycket på tidigare erfarenheter, personlighet och känslighet.

Vi hjälper dig genom att bland annat:
• ge dig kunskap om beroendesjukdomen
• ge dig svar på dina frågor och förståelse för dina reaktioner
• hjälpa dig att komma till insikt om hur du blivit påverkad av den beroende; fysiskt, psykiskt, känslomässigt, socialt, relationsmässigt och andligt/värderingsmässigt
• arbeta med dina känslor och reaktioner i en trygg miljö med likasinnade
• ge tips och hjälp för omsorg om dig själv
• bryta isoleringen och ensamheten beroendesjukdomen för med sig

Att vara anhörig kan innebära att du är – eller har varit – tillsammans med någon som har ett beroende. Men det kan också innebära att du är förälder, vän, kollega eller barn till en person med beroende.

Många anhöriga har även en medberoendeproblematik i botten. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, så ser vi hur vi skulle kunna ge dig rätt stöd.

Behandlingar

Följ oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Lotta Benjaminsson

073-949 69 66, lotta@samverkangruppen.se
info@samverkangruppen.se