Samarbetspartners

Helena Fjellström

Helena är lärare på FUN, idag som konsult, och håller workshops med ämnen som familj, grupp och andlighet.

Hon drev FUN och addiktologiutbildningen tillsammans med sin man Torbjörn fram till 2013.   Helena arbetar med beroendefrågor i familjer, och som handledare och utbildare. Hon började redan på 60-talet på Barnbyn Skå som behandlingsassistent och är fritidspedagog. Hon har en vidareutbildning inom beroendeproblematiken vid Hazelden i Minnesota, och har även en rad övriga utbildningar inom alternativmedicin och familjeterapi. Helena grundade och drev Korpberget från 1981, tillsammans med Torbjörn, till en början som utbildningscenter tillsammans med en grupp beteendevetare, och från 1985 som 12-stegsinriktat utbildnings- och behandlingscenter i egen regi. Hon lämnade den verksamheten 2014.

Personal- organisationsfrågor inom socialtjänst, kriminalvården och den privata beroendevårdsektorn samt konsultationer för enskilda och par är några återkommande uppdrag. Helena är sexbarnsmor.

Kontakta Helena