Medberoende

Vi har många års utbildning och erfarenhet för att ge rätt hjälp och stöd till anhöriga och medberoende. Att du hittat hit visar att du tagit ett första steg för att söka den hjälp du är i behov av. 

Vi hjälper dig som anhörig/ medberoende

Tittar man på kriterierna för medberoende hos t.ex. en självhjälpsgrupp eller enskild terapeut går det att hitta en uppsjö av beteenden och karaktärsdrag. Ofta känner man som medberoende igen sig i väldigt många av påståendena.

Ordet medberoende säger i sig ganska mycket. Beroende med. Att ha någon typ av nära relation med en person som har ett beroende, ett dysfunktionellt beteende, en psykisk eller fysisk sjukdom.

För det mesta kommer en medberoende från en familj med dysfunktionella mönster, d.v.s. en familj där beroendesjukdomen förekommer, en familj med psykisk eller fysisk sjukdom, en rigid familj och/eller en oengagerad familj.

Ett bra ord för att förklara medberoende är ”överanpassning”. Jag bortser från sina egna behov till förmån för andras. Väldigt vanligt är att en medberoende till och med har svårt att identifiera sina egna behov.

Som medberoende skickar psyket, kroppen och känslolivet ofta ut motstridiga signaler. Till exempel kan man å ena sidan tycka sig vara den som tar alla viktiga beslut i familjen, men å andra sidan tycker man sig också  oförmögen, eller fara illa av, att ta beslut.

En medberoende har lika stort behov av behandling och vägledning som den beroende och behöver också tas på lika stort allvar!”

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, så ser vi hur vi skulle kunna ge dig rätt stöd.

Behandlingar

Följ oss på sociala medier

Vill du veta mer?

Lotta Benjaminsson

073-949 69 66, lotta@samverkangruppen.se
info@samverkangruppen.se